Acreditare pentru Şcoala şi Grădiniţa „Samuel” din Deva

Şcoala şi Grădiniţa „Samuel” din Deva au fost acreditate potrivit urmatoarelor ordine:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Ordin nr. 4380 din 17/06/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular

Grădiniţa „Samuel” din Deva

 


    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

    luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie – aprilie 2009,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

    ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

   Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel”, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

   Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.

   Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

   (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva revine fondatorilor.

   Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva.

   Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

   Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă „Sf. Treime” din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 17 iunie 2009. Nr. 4.380.

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Ordin nr. 4381 din 17/06/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” din Deva

 


    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

    luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-aprilie 2009,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

    ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

   Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel”, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”.

   Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.

   Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

   (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” din Deva revine fondatorilor.

   Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Samuel” din Deva.

   Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Samuel” din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

   Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă „Sf. Treime” din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Samuel” din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 17 iunie 2009.

    Nr. 4.381.

, , , , , , ,

  1. Premiere şi concurs: precizări « Hunedoara Evanghelică

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: