DESPRE UN MODEL PE CARE NU-L PUTEM ÎNŢELEGE

“ Să nu credeţi că am venit să strict Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. “ ( Matei 5 : 17 )

Isus mărturiseşte despre Sine că împlineşte Scriptura.. Acest lucru este dovedit de toate cuvintele Sale.

Se poate întocmi o listă a profeţiilor din Vechiul Testament legate de Isus. Noul Testament se cuprinde în Vechiul Testament prin Isus, lista a fost întocmită în diverse moduri de teologi, aceste texte fac referire la Mesia.

 • –  Isus vine din familia lui David după trup. ( 2 Samuel 7 : 12 – 14; Psalmi 89 : 3 – 4; 110: 1; 132:11; Isaia 9: 6; 11 : 1 // Matei 22: 44; Marcu 12: 36; Luca 1 : 69, 70; 20 : 42 – 44 );
 • –  Se naşte din fecioară, confirmând lucrarea Celui de Sus. ( Isaia 7 : 14 // Matei 1: 23 )
 • –  Se va naşte la Betleem. ( Mica 5 : 2 // Ioan 7 : 42 ; Matei 2 : 6 )
 • –  Va sta în Egipt. ( Osea 11 : 1// Matei 2 : 15 );
 • –  Va locui în Galileea. ( Isaia 9 : 1-2// Matei 4 : 15 );
 • –  Va locui la Nazaret. ( Isaia 11:1 // Matei 2: 23 )
 • –  Venirea lui în lume va fi vestită de mesager asemeni lui Ilie. ( Isaia 40 : 3-5; Mal. 3:1; 4: 5 // Matei 3:3; Marcu 1:2-3; Luca 3: 4-6;Ioan 1:23 )
 • –  Va vesti o zi de îndurare pentru întreaga lume. ( Isaia 58 : 6; 61 :1 //Luca 4 : 18 – 19;)
 • –  Misiunea Lui va ajunge la nemuri. ( Isaia 42 : 1-4 // Matei 8 : 17 )
 • –  Lucrarea sa va cuprinde vindecări .( Isaia 53 : 4 // Matei 8 : 17 )
 • –  Se va apleca asupra oamenilor învăţându-i în pilde. ( Isaia : 9-10, Psalmul 78 : 2 //Matei 13 : 14, 15, 35 )
 • –  Mai marii poporului nu –L vor accepta şi-L vor respinge .( Psalmul 69 : 4, 118 : 22, Isaia 6 : 10, 53:1 // Matei 15 : 8 –9, Marcu 7 : 6-7, Luca 20 : 17, Ioan 12 : 38 – 40 )
 • –  Va intra în Ierusalim în mod triumfal. ( Isaia 62 : 11, Zaharia 9 : 9, Psalmul 118 :26 // Matei 21 : 5, Ioan 12: 12 – 13-15) ;
 • –  Va fi trădat de un apropiat pentru 30 de arginţi .( Zaharia 11 : 12 –13, Psalmul 41 : 9 // Matei 27 : 9 –10, Ioan 13: 18 )
 • –  Va muri alături de cei condamnaţi. ( Isaia 53 :9 – 12, Luca 22 : 37 )
 • –  Va fi îngropat de un om bogat. ( Isaia 53 : 9, Matei 27 : 9 –10 )
 • –  I se va da să bea oţet şi fiere amară .( Psalmul 69 :21 // Matei 27 : 34 )
 • –  Hainele Lui vor fi împărţite la zaruri. ( Psalmul 22 : 18 // Ioan 19 : 24 )
 • –  Ultimele Lui Cuvinte au fost prezise .( Psalmul 22 :1 // Matei 27 : 46, Marcu 15 : 34, Luca 23 : 46 )
 • –  Nici un os nu-I va fi zdrobit. ( Numeri 9 :12, Psalmul 34 : 20 // Exod 12:46 // Ioan 19 : 36 )
 • –  Va învia din morţi a treia zi. ( Gen. 22:4 –Isac a fost eliberat din moarte a treia zi ;Matei 12 : 40)
 • –  Respingerea Lui a fost urmată de distrugerea Ierusalimului aşa cum a fost prezis. ( Dan. 9 :27, 11:31 // Mat.24 :15, Marcu 13 : 15, Luca 21 : 20 )

Vechiul Testament  a redat şi redă cu claritate elemente detailate şi de esenţă din viaţa lui Isus, dovadă că în spatele Cuvântului revelat şi scris se află o înţelepciune care ne copleşeşte, ceva desăvârşit şi mai presus de fiinţa umană,  iar descoperirile arheologice confirmă că totul ce a fost prezis şi s-a împlinit.

Cu Isus începe un veac nou, până la Ioan Botezătorul a fost o altă perioadă, există un semn clar de despărţire între etapele istoriei, cu Isus Împărăţia este prezentă în lume, El aduce speranţa, dar şi o judecată dreaptă, prin Cuvântul Său.

Dacă privim în istorie se observă că Dumnezeu a lucrat în istorie prin diferite moduri, dar mai ales printr-un model desăvârşit, care îşi descoperă funcţia şi o împlineşte, un model mai presus de înţelegerea noastră, dar care ne este apropiat, pe care îl putem înţelege, în fapt Isus ESTE Dumnezeu adevărat şi Om adevărat.

Constantin Stancu

, ,

 1. Lasă un comentariu

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: