„Ecouri de Psalmi”- de Constantin Stancu

ÎNTOARCEREA ACASĂ78421913

Mă scutur de păcatul greu,

Vreau să uit putrezirea,

Cu sufletul spre Dumnezeu,

El ne-arată mărirea.

Întoarce-te acasă iar,

Anii au picurat fară folos,

Lumina se-arată clar,

Zidindu-te-n Fiul glorios.

Să fii acasă din nou,

Să nu mai rătăceşti,

Fără plată un cadou,

Un dar din cele cereşti.

Fără plată, fără plată,

Doar iubire, doar har,

Acceptă braţul de tată

Ce vine la tine în dar.

CÂNTEC NEÎNCETAT,

Te slăvim Dumnezeu al luminii,

Iţi slăvim puterea- ŢI divină,

Cerul întreg se dă măririi

Prin nemurirea ce va să vină …

Toţi şi toate cântă neîncetat

Un cântec din stãrile senine,

Numele Tău fie lăudat

Pentru lumina pornită din tine.

Cântă martirii, cântă şi profeţii,

Cântă apostolii, fraţii şi sfinţii,

Te laudă omnul simplu, poeţii,

Copiii, înţelepţii şi părinţii.

E un cântec de slavă deplin,

E un cântec etern, curat,

Visează-te, omule, heruvim,

Cântă blând, neîncetat …

Slavă, închinare şi mărire,

Cântec, lumină şi mulţumire,

Doamne al puterii, împlinire,

Mângâiere pentru omenire …

CUVÂNT DIVIN

Cuvânt, sunet şi durere,

fac din noi o înviere…

Durere, sunet şi cuvânt,

Lumină blândă pe pământ…

Semn de- nceput şi sfârşit,

În suflet – bine-ai – venit…

Poruncă de sfârşit şi – nceput

O cină-n seară ce-a durut …

Toate – n lume or să piară,

Dar Cuvântul -i piatră milenară …

El singur curat va rămâne,

Invia-va- n altă lume…

Pe crucea de lemn e durere,

In loc de cuvânt – fiere,

O suliţă sângerând în lumină,

Un apus ce nu se termină…

Cuvântul singur pe pământ,

Nastere, durere şi mormânt…

Sunet, speranţă, cuvânt dus,

Salvaţi din moarte de Isus…

Pâine, un fagure de miere,

Cenuşă, sânge şi tăcere…

Prin timp e a ta, e a mea vină,

Pentr-un apus ce nu se mai termină …

ISUS

I-au împărţit la sorţi cămaşa,

Crucea i-au vândut-o bucată cu bucată,

L-au dat şi morţii, vrăjmaşa,

Intr-o uitare veşnic neterminată…

I-au vândut şi chipul pe nimic,

I-au risipit pildele pe-arginţi

Sângele tămăduitor, pic cu pic,

Rătăcindu-L trist printre sfinţi …

Când draperia la altar s-a frânt,

Lumina a biruit în noapte,

S-a născut din moarte un Cuvânt,

Apostolii topitu-s-au în fapte …

Deasupra de vreme ca un fulger

Va veni tainic, clar şi sfânt

Nu va fi gând şi nu va fi cuget

Să nu fie mântuite prin Cuvânt …

E calea, adevărul, e viaţa,

E-mplinirea tainei şi a legii

De pe ochii tăi se ia ceaţa,

E veacul în care pier regii …

Regii pământeni şi idolii

Se duc în umbre şi-n pământ,

Se nasc şi trăiesc ctitorii

Pentru- nviere în dulce cuvânt …

BOTEZ

Doar apă şi dreptul cuvânt

Din sângele curat şi sfânt,

Isus a clădit pe pământ

Biserică şi blând gând …

Din ceruri a venit la noi

Să ne ridice din aspru noroi,

Să ne pună-n dreaptă lumină

In acea biserică deplină …

Să primim adevărată salvare,

Un drum clar, o cărare,

Salvaţi de sângele curat

Am fost scoşi din păcat…

Credinţă, un botez, un domn,

Sansă pentru veac şi om,

Un singur Dumnezeu,

Iertare -n veci – mereu …

SPERANŢA

Stai drept şi te roagă,

Isus va coborî din slavă.

Stai drept şi nu cădea,

Isus ce-n cer o stea.

Stai drept şi veghează

Veni-va Isus la amiază.

Stai drept în ceată

Isus veni-va-n dimineată.

Poate va fi seară, noapte,

Fii atent la grele fapte.

Fii tare, nu plânge

Ai fost salvat de a lui sânge.

Imbracă haina dreptăţii,

Isus e la porţile cetăţii…

Cehamă-ţi fraţii, neamurile,

S-au aburit şi geamurile …

Isus veni-va iară,

Speră, într-o seară,

A doua oară va veni,

Ştii sau nu ştii –

Isus e blândă speranţă

Cu timpul în chip de balanţă …

NAŞTERE DE SUS

Prietene, nu cerşi mântuirea,

Ascultă dulce glasul lui Isus,

Uită averea, lasă omenirea,

Te naşte din nou de sus.

Urmează sfatul bun şi drept,

Pleacă iar spre lumină,

Oricât ai fi de -nţelept,

De la El mântuire-o – să -vină.

Primeşte dar o altă viaţă,

Vorbeşte o altă limbă,

Răzbeşte prin noapte şi ceată,

Credincioşia te schimbă.

Aşa te vei naşte de sus,

Aşa vei intra în viaţă nouă,

Zideşte-te-n blândul Isus,

Blândă lumină pe rouă..

PORŢILE DIN CER

Omule, firii pământeşti să-i dai

O şansă la calea dreaptă, sfântă,

Doamne, firii pământeşti să-i dai

Din dragostea Ta, o iertare blândă.

Omule, firii pământeşti să-i dai

O şansă de auzi adevărul sfânt,

Doamne, firii pământeşti să-i dai

Cu har, scarã-ntre cer şi pământ.

Omule, firii pământeşti să-i dai

Şansa la o viată în neputrezire,

Doamne, firii pământeşti să-i dai

Intrarea în lumină, la nemurire.

Doamne, firii să-i pui pecete

Doar Calea, Adevărul, Viaţa,

Un porumbel este şi nu erete,

Duhul Sfânt când îşi arată faţa.

Doamne, leaga -ne cu har divin

De Cuvânt Tău şi de Iubire,

ŞI -n veacurile care vin

Indură – Te c-un strop de mântuire.

Răbdare şi credinţă, doar atât,

Omule, să speri, să ierţi, să poţi,

Nimeni de pe pământ nu ştie cât

De strâmte sunt acele poprţi …

LUCRAREA

Lucrarea o simt în carne şi-n oase,

Orb am fost,uitat în stea,

Lucrarea trecând prin vremi şi case,

Lucrarea, să am un loc în ea …

Anii au smuls din mine veacuri,

Veacurile au trecut uşor,

Lumina-i spre neamuri –

Te cuprinde fierbinte dor.

N-am ştiut iubirea pură,

N-am ştiut ce-i dorul,

Pecete am avut pe gură,

Deasupra era norul …

Norul plin de slavă,

Norul acela sfânt,

Băusem cupa de otravă,

Rătăcisem pe asprul pământ.

Tu ai scris în piatră,

Ai scris şi-n mine,

Ai scris cu foc în vatră,

Cu lumina care vine …

Lumină ce nu se termină,

Curată, pură, divină,

Splându-mă de vină,

Imi lasă inima atât de plină …

RUAH ELOHIM

Un templu etern, curat,

Un templu viu, luminos,

Pentru cei ce-au înviat,

Călcând pe urmele lui Hristos.

Daruri, jertfe, porumbei,

Negoţ printre lumini,

Credinţa înalţ-o, de vrei,

În templul dintre crini.

Alungă din templu putrezirea,

Lasă sufletul să – nvie,

Intre ziduri de carne, ivirea

Duhului Sfânt, nu-i târzie.

Alungă şi umbra, tristeţea,

Templul curat să rămână acum,

Se-arată chiar tinereţea,

Templul e trupul cel bun.

Un trup, un templu, o iubire,

Lumină, Cuvânt şi -nviere,

Să intre-n neputrezire

Sufletul ce nu mai piere.

Speranţă

In zborul zilei nu se poate

Decât cu sufletul s-atingi

Lumina din divinitate,

Să te rogi şi, apoi, să plângi.

E atâta credinţă între noi

Şi o speranţă aprinsă,

Hristos să vină apoi,

Într-o înviere necuprinsă.

Cărarea luminoasă

O clipă să te fi suprins,

Între rugă şi dăruire,

Şi-n lumea necuprinsă

Să zmulgi puţinã nemurire.

Ca să vezi pe pământ

Câtă vreme e-n lucrare,

Un blând cuvânt

Cu Hristos pe cărare.

Lumină divină

Lumină divină-n cuvinte,

O rugă aducerii aminte,

Să ştie creştinul unde se duce,

Cu semn dumnezeesc la răscruce,

Să afle ce destin îl poartă,

O lumină la fiecare poartă,

Iar în timpuri de furtună

Tatăl, Fiu şi Duh sunt-mpreună,

Şi orice albă făptură

Rodeşte-n sfântă aură…

PACE

E atâta frumuseţe lângă altare

Şi o sărbătoare mult prea mare,

E atâta armonie şi cântare

Sfânt destin, fără scăpare,

E-atâta bucurie şi cuvânt,

Fi-vor nou cer şi pământ,

E-atâta frumuseţe şi-ndurare,

Hristos va reveni în sărbătoare

Fulger de la răsărit la apus

Pentru cel născut de sus,

E-atâta veste şi armonie

Şi pacea anilor, o mie …

Treziţi-vă

Ceasul sfânt a venit,

Treziţi-vă din somn,

Aşa cum s-a proorocit,

E a lumii Domn !

Veni-vor zorii -n sfârşit

Şi noapte-a plecat,

Aşa cum am dorit,

Aşa cum am sperat…

Armura luminii să-mbrăcăm

Cu legea cea bună,dreaptă,

Pe Tatăl ceresc să aflăm,

Din veac ne – aşteaptă…

Fără frică

Nu vă spăimântaţi la miez de noapte

Nu vă fie frică şi teamă,

Implinise-vor lucrurile toate

Veţi trece de veac şi vamă.

Nimic nu se va pierde -n beznă

Nici un fir de păr nu va cădea,

Prin răbdare, răbdare eternă,

Sufletul vostru -îl veţi câştiga…

Prin răbdare, răbdare divină,

Sufletul vostru-îl veţi câştiga,

Domnu-i cu voi şi multă lumină,

Împărăţia promisă va apărea …

RĂTĂCIRE

O, ce rătăcire-n păcat,

O, ce uitare-n noapte,

Din tinreţe am plecat

În sânge c-un şarpe.

A fost o nopate grea,

A fost o depărtare tristă,

Jertfă inutilă pe nea,

Tinereţe care nu există.

Trimite, Doamne, Mângâietorul,

Trimite, Doamne, Duhul sfânt,

Luminându – Ţi poporul

Născut prin divin Cuvânt.

Din prea multă iubire,

Domnul ne-a salvat,

O rază de lumină dă ştire,

Despre iertarea din păcat.

Câtă lumină e-n iubire,

Câtă lumină e-n credinţă,

Dau lumii de ştire :

Se naşte o altă fiinţă !

PEDEAPSA

Tu, Doamne, când mă pedepseşti

Iţi apleci privirea către mine,

Şi-n blândă lumină ne creşti

Cu fericirea care vine, vine …

Pedeapsa ta eu o accept,

Cum pasărea acceptă cerul,

Să am o stea în piept

Ce aprinde chiar şi gerul !

Pedeapsa ta eu o primesc,

Cum primesc şi Duhul tău,

Sunt născut ca să rodesc

In Cuvântul veşnic – Dumnezeu.

Pedeapsa ta e chiar viaţă,

Pedeapsa e chiar neputrezire,

M-ai scos din ger şi ceaţă

Şi mi-ai dat puţină nemurire…

Psalm

… Şi gândul dă în floare,

Botezul, dulce sărbătoare,

Mangâiat eşti de aripă

Doar într-o blândă clipă.

Curge-n tine eternitate,

Primeşte-le, au fost date.

Duhul să te susţină

Imbrăcat în lumină,

Pe mărturia ta fierbinte

Se deschide ţara înainte.

Vei trece declipã şi hotar

În vremuri nãscute din har.

Vei trece de veac,

De dureri fără leac.

Gest şi o faptă bună,

Spre dorită cunună.

Răbdare, har şi lumină

Într-un Psalm ce nu se mai termină…

ŢARA DE LUMINĂ

Te văd în vis, în gând,

Tară eternă de lumină,

Născută din Cuvânt

La o cină prea divină.

Acolo – nimic trecător,

Furtunile s-au stins,

Te naşti nemuritor

Într-un dorit paradis.

Tu, lumină să fii

Pentru unirea sfântă,

Primeşte-i blând pe fii

În vremuri care cântă.

Zi de zi, an de an,

Omul din lăuntru creşte,

Nimic nu-i dus în van

Când totul înmugureşte …

GLASUL

De n-am ştiut, de n-ai vrut s-o ştiu,

Sus, în cer, e-o tainicã domnie,

La picioarele Tale aşternut viu

Pământul rodnic şi pacea anilor, o mie …

„- Ce Casă aţi zidit-o pentru mine

Ce loc sfânt pentru odihna mea,

Dacă astăzi n-aţi aflat-¬o, poate mâine –

Cerul şi pământul sunt lucrarea grea !

Lucrarea ce-i de mâna Mea făcută,

Lucrare veşnică şi sfântă,

Si e o viaţã mult prea multã

Cuvântul care chiar cuvântă…„

ECOU DE PSALM  (I.) Psalmul 139

Mã cunoşti de aproape, Doamne,

Mã ştii, în pãtrunzi gândul, cuvântul,

Mã cãlãuzeşti prin ierni şi toamne,

Eşti Cel Prea – Inalt, Prea- Sfântul …

Mâna Ta Bunã o pui peste mine,

Şi stau mereu, smerit, în Faţa Ta,

Mã aperi de rãu, mã trezeşti la bine,

Dupã  noaptea auritã în lacrima grea…

M- ai întocmit în mod minunat,

Fiinţa mea slabă e tare în Tine,

Prin Cuvântul Tãu sunt şi curat,

În rugãciune e har şi e bine …

În Cartea Ta mi-ai scris viaţa,

Totul a fost în adevăr rânduit,

Ai alungat duhuri rele, ceaţa,

Şi, Doamne, nu m- ai risipit …

Când adorm sunt mereu cu Tine,

Cand mă trezesc sunt iarăşi cu Tine,

M-ai vindecat de păcatul din mine,

Ai ars răul cu prea mult bine …

Gândurile Tale sunt nepătrunse,

Nu le pot număra, nici nu le ştiu,

Doar în ceruri luminează cele spuse,

Şi, iată, sunt chiar umilul fiu …

Numai, Tu, Doamne, inima o ştii,

Numai Tu îmi cunoşti gândul,

Mi- ai dăruit clipe curate, mii,

Ai altoit în sufletu-mi Cuvântul …

Nu  mă pot abate pe dreapta Cale,

Mâna Ta mă conduce prea vie,

Sunt chemat în lucrările Tale,

Mă binecuvântezi în har şi veşnicie …

, ,

  1. Lasă un comentariu

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: