Despre Ioan Botezătorul, de Constantin Stancu

“ Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie ? O trestie clătinată de vânt ?” ( Luca 7 : 24 )

Au trecut mai bine de 470 de ani de când Gasul Domnului nu se mai auzise. Vechiul Testament fusese revelat, dar poporul lui Israel părea părăsit. Profeţii trimişi de Dumnezeu muriseră de mult, era o tăcere adâncă, Dumnezeu vorbea prin Tăcerea Sa. Locul profeţilor fusese luat de diverşi lideri religioşi care se conduceau după obiceiurile poporului nu după Cuvântul cel viu, ţara era sub ocupaţia romană. Poporul era într-o aşteptare plină de mister.
Trebuia să se audă Glasul !
La Râul Iordan Ioan Botezătorul îşi începe lucrarea, este lucrarea unuia mai mare decât un prooroc.
Din pântecul mamei el a fost ales ( la fel ca Pavel, la fel ca toţi aleşii Săi ) să fie prooroc care să meargă înaintea Domnului, să pregătească căile adevărate şi drepte, să aducă la cunoştinţa poporului vestea mântuirii, să pregătească totodată iertarea de păcate. Calea Domnului a fost vestită prin Ioan Botezătorul, dovadă că Dumnezeu comunică puternic cu oamenii, orice lucrare este vestită înaintea de a se produce cu tărie. Spre deosebire de oameni, Dumnezeu este deschis, clar…
Mesajul lui Ioan Botezătorul este în esenţă un mesaj care trimite la judecată şi la speranţă, dincolo de dreptatea lui Dumnezeu se poate vedea şi dragostea SA.
Locul unde predica Ioan Botezătorul era şi este un loc plin se semnificaţii, poporul era chemat să treacă încă o dată, sub călăuzire divină, Iordanul, acest lucru în mod spiritual, pentru că la Iordan trecuse Ioshua, pentru că în acea zonă era Ierihonul ale cărui ziduri căzuseră la sunetul trâmbiţelor, acolo Amos şi-a păstorit turmele, acolo fusese hrănit Ilie Tişbitul, mesagerul Domnului de corbii Domnului, în vremuri de foamete şi secetă.
Ioan a predicat, a strigat cu glas tare despre un botez al pocăinţei, indicând spre necesitatea mărturisirii păcatelor lui Dumnezeu care este drept să ne ierte pentru recunoaşterea noastră, căci pocăinţa, adică metanoia ( în limba greacă veche ), înseamnă o schimbare a gândurilor, după Dumnezeu, o schimbare a vieţii, a comportamentului, o reîntoarcere la Dumnezeu. Mesajul s-a adresat tuturor, indiferent de clasa socială, dovadă că Dumnezeu nu se uită la faţa omului, el iubeşte lumea. Poporul avea nevoie de pocăinţă, astăzi lumea are nevoie de pocăinţă, este mereu nevoie de o trezire spirituală pentru ca lumea să-L poată primi pe Isus.
Ioan Botezătorul a arătat clar că omul trebuie să aducă roadă pentru Creator, pentru că asemeni copacului care creşte cu o secure în rădăcini, omul are asupra sa responsabilitatea asupra vieţii proprii, asupra vieţii semenilor, asupra Împărăţiei venită de Sus.
Modelul de viaţă a lui Ioan a fost un model de simplitate, de smerenie, de punere la dispoziţia Domnului. A preluat modul de a fi a lui Ilie pentru că duhul lui Ilie era peste el, aşa cum l-a trimis Domnului, aşa cum s-a scris ( Maleahi 4 : 5 ; Matei 11 : 14, 17 : 10- 13 )
Botezul practicat de Ioan trimite spre legile de spălare din Vechiul Testament, practicat cu insistenţă de comunitatea esenienilor, dar şi un semn de convertire. Desigur că botezul este mai mult decât o spălare de întinăciunile trupeşti, este un simbol al spălării de păcate, pentru primirea mânuirii.
Mesajul lui Ioan este un mesaj care indică spre Isus, Cel care va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc, cel care va aduce viaţa veşnică, salvarea mântuirea, dar şi judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu.
Mesajul a atins ţara, mulţimi de oameni au venit la el, dovadă că Dumnezeu lucrează acolo unde omul se pune la dispoziţia Planului cel veşnic. Oamenii simplii ascultau de mesajul lui Ioan, iar Irod, liderul pământean al vremurilor, se temea de mesagerul acesta.
Cei care acceptau mesajul erau îndemnaţi să se supună şi botezului care preînchipuia botezul creştin, mult mai plin de semnificaţii, dar, astfel, drumul a fost deschis de Ioan.
În culmea lucrării Ioan L-a botezat şi pe Isus, la proclamat ca Mântuitor, ca Mesia. Ioan a propovăduit şi venirea “ Zilei Domnului “, ziua care se apropia, căci Isus şi venise deja. După aceea Ioan iese din scena istoriei, Isus îi ia locul. Naţiunea fusese trezită, pregătită, îi fusese prezentat Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii.
Ioan a fost întemniţat ulterior, Dumnezeu se foloseşte de oameni, fiecare are un rol doar pentru o parte din Planul venit de Sus, fiecare se află sub îndurarea cea mare a lui Dumnezeu..
Cu toate că Ioan a văzut lucrările lui Isus, a auzit Glasul la botezul lui Isus, a săvârşit botezul ce semn al voii celui de Sus, totuşi Ioan se îndoieşte la un moment dat de Mesia. Botezătorul a avut o viziune umană asupra Împărăţiei lui Dumnezeu, pe care o vedea doar că pe o împărăţie a lui Israel, ca o mişcare politică… Nu a înţeles esenţa Împărăţiei, deşi a intuit-o : “ El zicea : Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape ! “ ( Matei 3 : 2 ). Mesajul a fost preluat şi Isus ( Marcu 1 : 15 ), dovadă că mesajul este mereu actual, că Împărăţia este aproape de fiecare, chiar în inima omului.
Ioan nu a făcut nici o minune, dovadă că Dumnezeu ne cheamă la normalitate la smerenie, că marea minune este că Planul Lui se împlineşte în istorie în mod firesc, pentru că este stăpânul cerului şi al pământului.
Isus a declarat că nici unul născut din femeie nu este mai mare ca Ioan Botezătorul, dar că cel aflat în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare, asta pentru că s-a născut din duh, ori putrezirea nu poate moşteni neputrezirea, veşnicia, iar carnea rămâne carne…
Lucrările lui Ioan au avut impact asupra oamenilor care totuşi nu au înţeles mesajul la adevărata valoare, dar “ Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copii ei.” ( Luca 7 : 35 ) sau “ Totuşi înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei “ ( Matei 11 : 19 )

Constantin Stancu – Haţeg

,

  1. Lasă un comentariu

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: