Interviul preotului Tănase – procesul de distrugere a familiei


www.alianta-familiilor.ro

PROCES DEVASTATOR DE DISTRUGERE A FAMILIEI

Un interviu aparut in martie in Credinta Ortodoxa ne-a atras atentia – din mai multe motive. Titlul e relevant pentru ca denota un fenomen actual si tragic – procesul de degradare continua a familiei romane – iar autorul interviului, preotul Nicolae Tanase, e un veteran a miscarii provalori si proviata din Romania. Reproducem in intregime interviul dinsului si ne exprimam apreciera fata de efortul fenemonal pe care il face pentru promovarea valorilor familei. Daca India a avut-o pe Maica Teresa, Romania il are pe preotul Nicolae Tanase. Preotul Tanase este presedintele Asociatiei Pro-Vita pentru Nascuti si Nenascuti din Valenii de Munte (Parohia Valea Plopului) si unul din fondatorii miscarii pentru salvarea vietii in Romania.

-Vă ocupaţi cu râvnă, cu toată energia de mult timp de problemele familiei şi ale copiilor din România, probleme pe care le cunoaşteţi mai bine ca oricare altul. Cum vedeţi în aceşti ani din urmă starea familiei româneşti? Mai are ea temelie trainică?

– Din păcate, anul 2009 nu se identifică cu anii trecuţi şi cu anii mai dinainte. Din fericire, Biserica rămâne în principiile şi rânduielile ei neschimbate. Infailibilitatea Bisericii, capacitatea ei de a lucra fără greşeală, fiindcă îl are în capul ei pe Hristos, poate da nădejdea ca familia să revină în matca obişnuită. Asta înseamnă curgerea firească a vieţii în Taina cununiei şi, în casă, realizarea dezideratelor de creştere şi educare a copiilor.

– O familie tradiţională este formată din tată, mamă, copii, dar şi bunici, şi bătrâni. Care mai este acum relaţia mamă-tată şi copii şi apoi a acestora cu bătrânii, cu bunicii?

– Depinde dacă aceste trei categorii de vârste au procedat la izolare sau nu. Câtă vreme copiii nu mai petrec viaţa lor cu părinţii, pentru că părinţii şi-au izolat copiii prin televizor, prin internet, prin toate nebuniile moderne, câtă vreme părinţii nu mai au legături cu părinţii lor, respectiv bunicii copiilor, pentru că ei sunt persoane post-moderne iar ceilalţi sunt expiraţi, retrograzi, stăpâneşte ruptura. Aceasta e aşa de puternică, încât e greu să speri în refacere fără credinţă, spovedanie, rugăciune, pocăinţă.
– Aţi vorbit de relaţiile sufleteşti, le-aş zice duhovniceşti. Mai există însă o relaţie familială complet distrusă încă din anii de după revoluţia franceză de la 1789, mai ales în secolul al XIX-lea: rolul protector al familiei tradiţionale faţă de copii şi faţă de bătrâni a fost preluat de către stat. Acum statele moderne îşi asumă rolul de pater pentru copii, chiar preluându-i de la părinţi. Iar pe bătrâni i-au rupt de familia lor prin pensii, cărora înainte de anul 1850 nici nu li se cunoştea numele. Prin aceasta, cele trei vârste, cum le-aţi numit Sfinţia Voastră, sunt complet rupte unele de altele, structura familiei fiind pulverizată.
– Occidentul cunoaşte de mult aspecte mult mai grave ale acestor realităţi, chiar dacă au creat aziluri superdotate pentru bătrâni, din care lipseşte cu desăvârşire căldura dragostei familiei. Asta au făcut în primul rând. Au distrus dragostea dintre oameni, în primul rând a celor de acelaşi sânge. În primul rând copiii au nevoie de bunici. Acum nu duc lipsă gravă de părinţi, dar şi de bunici. Copiii pe care îi ocroteşte parohia noastră, în cadrul serviciului social care funcţionează după noul Statut al Bisericii, duc lipsă sufletească de părinţi, pe care încercăm să-i înlocuim, şi încă mai mare lipsă de bunici. Bunicii nu pot fi nici neglijaţi, nici înlocuiţi. Ei au rolul lor, dat de Dumnezeu, în educarea şi formarea copiilor. E bine ca statul să nu preia cu forţa rolul acesta, ci trebuie să protejeze familia. A proteja e una şi a înlocui rolul părinţilor este alta.
– În comunism, prin distrugerea proprietăţii private şi pauperizarea întregii populaţii au fost spulberate posibilităţile de protecţie a persoanei prin familie, nu a mai rămas nimic nici pentru urmaşi, nici pentru înaintaşi. Tot omul a ajuns la mâna statului, marele proprietar. Astfel s-au creat condiţiile ca, în aceşti ani postdecembrişti, să se poate distruge familia mai uşor în România.
– La ce ar trebui să ne aşteptăm? De ce trebuie să avem aşa mari pretenţii la aceste lucruri care nu au nimic comun cu Hristos? Greşelile mari apar în relaţia Biserică şi stat, Biserica în stat, Biserică naţională… Biserica nu e din lumea asta. În nici într-un caz nu poate să vină statul să facă reguli Bisericii. Biserica are regulile ei de care statul nu ţine cont şi nici nu-i convin. Dacă statul ar fi creştin, atunci duminica nu s-ar lucra, cârciumile nu s-ar deschide, în post mâncarea ar fi adecvată şi nu s-ar vinde cărnuri în magazine. Or, statul nu face aceasta şi noi ne supunem unui astfel de stat care, mai înainte, făcea şi multe alte rele: prigonea, omora, îi arunca pe creştini la fiare, îi extermina în lagăre şi temniţe înfiorătoare. Ce pretenţii să avem de la un astfel de stat? Măcar atâta de ar face, să nu se mai laude că ajută şi face bine cetăţenilor, când de fapt strică. Asta nu înseamnă că suntem împotriva statului, ci doar criticăm nişte aspecte care sunt vizibile pentru toată lumea.
– Este de plâns, la ora actuală, procentul de formare a familiilor tinere în România în comparaţie cu procentul desfacerii căsătoriilor. Am văzut prin ziare titluri deşănţate, de felul „România divorţată”, aşa de mare este numărul divorţurilor, semn clar al unui proces devastator de distrugere a familiilor. Ce ziceţi, este întâmplător acest fenomen?
– Nu. Lucrurile sunt scăpate din mână de către oamenii cu responsabilităţi spirituale. Adică noi, preoţii, noi, creştinii ortodocşi cu pretenţii de trăire a credinţei, noi, intelectualii cu pretenţii de cunoaştere. Eu sunt mirat că atunci când cineva se sinucide, aruncându-se de la etaj, nu este întrebat preotul din parohia respectivă, dacă îl cunoaşte pe sinucigaş, dacă venea la spovedanie, ce probleme avea persoana respectivă, boli psihice, ai discutat cu părinţii, ce cauze au provocat tragedia? Dar lucrul acesta nu se întâmplă. Ceea ce înseamnă că noi nu avem o preocupare pentru problemele oamenilor din parohie. De aceea ne facem vinovaţi, deoarece Biserica ar trebui să lucreze continuu soborniceşte, adică să ne doară durerea celuilalt, împreună să ne sfătuim, împreună să lucrăm contra răului. Nu contra unor instituţii sau persoane, ci contra avorturilor, a divorţurilor, a împilărilor, a sinuciderilor, a patimilor, a ispitirilor grave, a certurilor, abandonurilor etc., etc.
– Care sunt principalele cauze ale disoluţiei familiei în aceste vremuri?
– Este lupta răului. Întrebarea poate fi pusă şi altfel: de ce noi cedăm la aceste atacuri? Este vorba de noi, preoţii, credincioşii, Biserica. De ce Biserica vie cedează la aceste asalturi ale răului? De ce am ajuns în aşa hal şi ne supunem fără împotrivire răutăţilor veacului? Nu e semnificativ de ce ne atacă altul, aşa e rostul lui, ispita diavolului, să ne lovească. De fapt, cauzele sunt la noi: slăbirea credinţei, pierderea iubirii, acceptarea modelor de viaţă moderne, primirea cu uşurinţă a mentalităţilor păcătoase. Răul, pe acest teren slab duhovniceşte şi moraliceşte, se propagă, intră, se sălăşluieşte înăuntrul omului şi apoi explodează în faptele lui. Iar noi observăm ravagiile din societate.
– Nu reacţionăm din cauza slăbiciunilor noastre. Totuşi există o acţiune susţinută prin legi pentru promovarea concubinajului, a libertinismului sexual, a desfrânărilor, a avorturilor, a plăcerilor consumiste, a prostituţiei, a homosexualităţii, precum şi de modificare a conţinutului educaţiei din şcoală în sensul dezvoltării premature a acestor patimi.
– Cazul fetiţei de 11 ani de la Iaşi care, cum ştiţi din mass media, a rămas gravidă în urma unui viol, nu e singular, dar este simptomatic. Cunosc şi fetiţe de 10 ani care au rămas gravide, au născut şi sunt bine acum. A fost dusă în Anglia să facă avort şi s-a sa mediatizat peste măsură pentru ca să existe motive pentru aprobarea legală a avorturilor la perioade mai mari pentru fetiţe de până în 15 ani. Duşmanii vieţii au avut un interes, de au făcut atâta vâlvă. Englezii pe al nostru l-au chiuretat, iar o fetiţă de 15 ani de la ei a fost lăsată să nască un prunc sănătos. Au profitat de prostia noastră şi pe al nostru l-au lichidat. Vedeţi ce luptă este împotriva vieţii? Ce luptă este împotriva neamului? Brâncoveanu de aceea a fost arestat şi ucis de turci, pentru că a înmulţit neamul românesc, a susţinut cu măsuri sociale creşterea demografiei, lucru neplăcut pentru duşmani. Asupreala asta socială care funcţionează la noi de mai mult timp provoacă mari daune neamului sub aspect demografic. Sigur că apare ideea nocivă, „cu ce să cresc copilul acesta?”, şi îl avortează. Alţii îi lasă pe copii acasă şi se duc prin străinătate după căpătuială, acolo uită de familie şi praful se alege. Alţii trimit bani mulţi şi copilul de acasă se destrăbălează cu ei. Dandanale, ba chiar tragedii. Împotriva acestor răutăţi trebuie să luptăm. Şi nu singuri, ci cu Dumnezeu alături de noi.
– Observăm împreună că tinerii de astăzi nu mai acceptă căsătoria la vârsta de 20 de ani, la 25 de ani, ci prelungesc nepermis de mult termenul pentru întemeierea unei familii. În acest timp, trăiesc în păcat, iar pe la 35-40 de ani se gândesc să se mărite sau să se însoare. Atunci însă nu mai pot concepe prunci.
– Cum să nu rezolvi problema aceasta uşor când umblă asociaţiile străine cu prezervative gratis, cu pilule anticoncepţionale, şi poţi trăi fără soacră? Înainte vreme prelungirea perioadei de divorţ, tergiversarea aspectelor civile conduceau la evitarea divorţului, aveau loc dese împăcări. Acum, însă, un divorţ poate fi pronunţat în aceeaşi zi în care depui cererea. Unii merg dimineaţa la tribunal şi după amiază sunt divorţaţi. Asta înseamnă că statul stimulează, facilitează divorţul. Şi dacă facilitează divorţul înseamnă că statul e criminal asupra familiei. E vorba aici de sistemul care distruge unitatea familiei. Şi când chiuretează în serie înseamnă că statul e un criminal în serie. Când dai legi peste legi care favorizează libertinajul, când te lupţi din răsputeri să legalizezi homosexualitatea, prostituţia, incestul, rezultă că eşti stat criminal. Asta nu înseamnă că suntem împotriva statului în general, dar ne ridicăm împotriva sistemului care loveşte baza existenţei noastre ca Biserică Ortodoxă, a existenţei noastre ca neam.
– De ce a ajuns statul să fie criminal?
– Totuşi statul lucrează prin instituţiile lui, iar instituţiile funcţionează cu oameni. Aici e problema, sunt acolo persoane care admiră valorile creştine ca pe nişte piese de muzeu, istorizate. Or’, noi ştim că Biserica nu se învecheşte, iar valorile creştine sunt perene, ba chiar unele, cum este iubirea aproapelui, iubirea de Dumnezeu şi altele, sunt veşnice. Ba chiar a apărut acum expresia înnoirea Bisericii, în realitate nu există înnoirea Bisericii, ci poate a vieţii bisericeşti. În ce priveşte faptul că statul este criminal, nu ştiu de ce e aşa, dar văd ce face, văd că este criminal prin faptele lui. Aici mai apare o problemă. Cel care face avort este botezat? Este. Biserica îl ia la bani mărunţi, de ce omori, domnule? Nu. Cine trebuie să-l ia la întrebări, patriarhul sau episcopul? Nu, preotul lui din parohie trebuie să facă asta, pentru că el îi botează, el îi face sfeştanii, el îi înmormântează tatăl, el îl cunună. În mod concret, Biserica nu luptă împotriva fenomenelor criminale din societate. De ce nu luptă împotriva lor? Pentru că le agreează. Cum? Iată, sponsorii pentru diverse lucrări nu vor fi niciodată apostrofaţi pentru manifestări de tipul celor evocate de noi. O singură mănăstire am întâlnit care nu ia bani de la sponsorii necununaţi, care nu-şi plătesc angajaţii, care fac comerţ cu tutun şi alcool. Am rămas uimit că o mănăstire are criterii creştineşti prin care îşi alege sponsorii. Şi noi, la Provita pentru copiii abandonaţi, am primit bani necontrolaţi. Am întrebat de unde vin banii pe care îi donează, dar nu am verificat dacă este adevărat ce ne-au răspuns. Părintele Arsenie Papacioc are o idee foarte valoroasă când spune că raportul dintre dreptate şi iubire este 2/8. Cu dreptatea câştigi doi şi pierzi opt. Cu iubirea pierzi doi şi câştigi opt. Este extrem de interesant raportul acesta. De ţinut cont că şi sponsorii aceştia sunt botezaţi, şi ei au familie, neveste, copii, şi pentru ei s-a răstignit Hristos. Uite, în acest sens, cu ajutorul Fundaţiei Sfinţii Martiri Brâncoveni din Constanţa am făcut rost de un pomelnic al ginecologilor din România care fac avorturi. Sunt doar vreo 28 de medici care nu fac avorturi, iar cei care fac sunt cu sutele şi cu miile. Îi pomenim pe toţi, dar nu pe toţi la Proscomidie, să-i lumineze Dumnezeu să nu mai omoare în serie. Pentru un criminal în serie se ridică toată poliţia dintr-o ţară pe urmele lui, ca să-l prindă, să-l oprească. În clinicile ginecologice se produc crime în serie, fără să se sesizeze nimeni pentru asta.
– Noncombativitatea preoţilor în parohii poate fi o complicitate, o formă de indiferenţă, dar nu constituie o cauză a proliferării avorturilor, a divorţurilor, a căderii generale a societăţii în păcat. Răul vine din altă parte, are rădăcinile înfipte în organismul social. După opinia mea, lupta dusă de statele moderne împotriva populaţiilor este antihristică, pentru că vizează împărăţia lui Dumnezeu care se constituie cu oameni botezaţi în Hristos.
– Toate imperiile au căzut când au lovit maternitatea. Vă spun un lucru care m-a contrariat foarte tare. Persoanele care sunt demnitari, ocârmuitori în mari instituţii ale statului, la serviciu fac toate mizeriile astea de care vorbim, iar în particular merg la biserică, donează bani la mânăstiri, se închină prin pelerinaje şi altele asemenea. Este o duplicitate care derutează multă lume. În creştinismul primar lucrurile erau foarte precise: ori credeai, ori nu credeai. Dacă erai credincios, te omorau, dacă nu credeai, n-aveai probleme. La ora actuală, e voie să crezi, să mergi la biserică, să faci de toate, dar nu este voie să afectezi libertatea celuilalt. Care libertate? Libertinajul, libertinismul, nebunia păcatelor de moarte. Eu am pronunţat la televiziune cuvântul curvar. O doamnă psiholog m-a întrebat: „Părinte, în ce eră trăiţi dumneavoastră de vă pronunţaţi aşa?” „Dar cum să mă pronunţ?”, am întrebat eu, că vocabula asta este în dicţionar. A zis: „Relaţii sexuale”. Păi, relaţii sexuale au lăcustele. Oamenii, ori sunt cununaţi, ori sunt necununaţi. Cei cununaţi la biserică formează o familie, dacă nu, sunt doi care curvesc.
– Se leagă de astfel de noţiuni ca să deturneze discuţia de la fondul ei moral şi creştinesc. Aşa zisul război al cuvintelor vizează, de fapt, realităţi mult mai adânci. Unele state, cum sunt SUA şi Anglia, au dat legi prin care scot din limbajul copiilor cuvintele mamă şi tată, urmărind ca statul să fie acela care joacă rolurile respective. Dicţionarele Oxford, noile ediţii, nu mai cuprind cuvintele mamă şi tată. În condiţiile acestea mai putem vorbi de familie?
– Atunci vorbim despre cuplu. Soluţia e la fiecare dintre noi. Trebuie să începem noi, cu mic cu mare, mai învăţat, mai neînvăţat, să menţinem familia. Dacă s-ar scula din morminte înaintaşii, ne-ar da palme, ne-ar mustra rău de tot pentru ce am făcut cu moştenirea lăsată de ei. Ne vor întreba: „Voi ce mai lăsaţi în urmă?” Să ne întrebăm singuri, oare ce lăsăm în urma noastră? Mai avem ce lăsa? Suntem în stare să mai lăsăm ceva?
– În toată lumea actuală se manifestă acut fenomenul de luare în posesie a copiilor de către stat, mai ales în privinţa educaţiei. Părinţii care se opun, de pildă, educaţiei sexuale la copiii mici, de 6 ani, sunt amendaţi sau băgaţi la închisoare. Se întinde şi la noi această molimă. De ce nu reacţionăm în nici un fel?
– La 1758, Sfântul Cosma Etolianul zicea un lucru care, atunci când l-am citit în traducere, mi-a provocat mare mirare, nu mi-a venit să-l cred. Cu două sute de ani înainte de apariţia televiziunii, Părintele acesta spunea că va veni vremea când dracul ne va vorbi dintr-o cutie vorbitoare pe care creştinii o vor aşeza în locul icoanelor. Mărturisesc că am văzut textul original în care face această previziune. Televizorul în sine n-ar fi un lucru rău, dar nu are cum să nu fie rău, pentru că, întâi de toate, îmi ocupă timpul de mântuire. În al doilea rând, informaţia pe care o vehiculează este numai despre moarte, accidente, violenţe, tâlhării, derapaje adulterine sau incestuoase, despre „personalităţi” cu viaţă complet imorală, ei bine, un astfel de conţinut mă convinge că televizorul este un lucru rău, se vede clar ce vrea sa facă din mine. În cazul acesta, trebuie să meditez şi apoi să trec la acţiune, îmi tai cablul şi zic la revedere informaţiei de acest fel. Pentru că pot urmări la televizor şi lucruri serioase, chiar bisericeşti, dar cum fac să separ răul de bine?! E o problemă. Omul nu poate cu uşurinţă să aleagă binele de rău. Trăim vremuri de gravă amestecare, de confuzii ale valorilor şi reperelor. Cine are urechi de auzit, să audă, cine are ochi de văzut, să vadă! Din mila lui Dumnezeu, fiecare e zdravăn la cap, e integru fizic şi psihic, fiecare poate analiza şi alege soluţia cea mai potrivită pentru el.
– Credeţi că putem să ne revenim?
– Acum un an nu credeam, dar m-a încurajat protestul tăcut al românilor împotriva vaccinării cu Gardasil. Au tăcut şi s-au opus. Asta înseamnă că sunt lucruri care se pot organiza, inclusiv în privinţa salvării familiei de la pieire. Numai că orice s-ar organiza, trebuie să aibă acoperire în istoria Bisericii. Orice facem trebuie să avem acoperire în istoria Bisericii, să se fi întâmplat ceva semănător. De aceea suntem urmaşii sinoadelor ecumenice ale Sfinţilor Părinţi, experienţei Bisericii, trăirii pustnicilor, ca să ne folosim întocmai de învăţătura care ni s-a transmis. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost caterisit şi, la Constantinopol, n-a mai slujit public. În pustiul în care a fost exilat a slujit şi a făcut-o cu atâta convingere, încât atunci când i-a picat un păianjen otrăvitor în potirul cu Sfânta Împărtăşanie, el a consumat tot conţinutul potirului fără să păţească nimic. Ori, la ora actuală, dacă cineva este oprit să slujească, el totuşi slujeşte. Îşi face cabinet particular şi creştinii, ca o turmă năucă, năvălesc acolo. Lucrul acesta nu e cu acoperire în istoria Bisericii. Trăim o criză foarte profundă, nu aceasta financiară de care se face atâta caz, ci o criză de autoritate, de canonicitate, constând în felul în care ne raportăm credincioşii la preoţi, preoţii la credincioşi, preoţii la episcopi, episcopii la preoţi. Ea trebuie depăşită, pentru că nu putem birui fiecare separat. Ci toţi împreună cu Hristos.
CONFERINTA ANUALA AFR

Dupa cum v-am informat de mai multe ori, pe 20 martie a avut loc la Timisoara conferinta anuala a AFR. Printre oaspetii nostri a fost si d-l Luca Volonte, liderul grupului conservator EPP (Partidul Popular European) din Consiliul Europei. La ora actuala grupul EPP e cel mai mare grup parlamentar din Consiliul Europei. D-l Volonte e italian, iubeste Romania, si pledeaza cu pasiune valorile familiei in Consiliul Europei. Crestin devotat, d-l Volonte e casatori si are trei copii. Dinsul si-a facut prezentarea in limba engleza si va dam mai jos textul integral al prelegerii dinsului.

Ladies and Gentlemen,

Reverend fathers of different Churches,

Your Excellencies senators and deputies,

Dear friends of Areopagus Centre

The Council of Europe is an organization of governments created in 1949, and is the oldest international institution, born from the “idea of Europe”. It now consists of 47 member states. The function of the Council of Europe is to promote the ideals belonging to the common heritage of member states, in particular, the idea of the respect for human rights. The fall of the Berlin wall, the end of ideological conflicts, the strengthening of the European Union and the celebrations for the 60th anniversary of the Council of Europe have not reduced our commitment to new and important targets for the future: founding the development of the whole European continent on our values and giving new momentum to our political proposals. The promotion of human dignity from conception to natural death, the recognition of our Christian roots in full respect for religious freedom, the fight against unemployment, the promotion of family-oriented policies, shared action on immigration, the development of an environment-friendly social market economy: all these are our challenges for today and tomorrow.

The Council of Europe is divided into two main bodies: “the Committee of Ministers”, which is composed of Foreign Ministers, and “the Parliamentary Assembly”, which is composed of members of the national parliaments from the member states.

The most important component of the Council of Europe is the Commissioner for Human Rights. The European Convention on Human Rights protects the right to life (art.2) and the right to marry (art.12); none of its protocols has ever changed these rights.In this time, many decisions from Parlamentary Assembly and Court try to change entirely these human rights. All the citizens of the Council of Europe member states may take advantage of the European Court and submit a petition to the President of the Parliamentary Assembly, in compliance with the Rules of Procedure. The petitions must refer to the main principles of the organization.
In the ‘Preamble’ of  Statute of Council of Europe, it is written:
Convinced that the pursuit of peace based upon justice and international co-operation is vital for the preservation of human society and civilization;Reaffirming their devotion tothe spiritual and moral values which are the common heritage of their peoples and thetrue source of individual freedom, political liberty and the rule of law, principles which form the basis of all genuine democracyHave in consequence decided to set up a Council of Europe consisting of a Committee of representatives of Governments and of a Consultative (Parliamentary) Assembly”.
These great principles protect a large spectrum of actors, or rather everyone, individuals and NGOs belonging to the member states.
The NGOs can be present in the Council of Europe, by asking the President of the Assembly, the General Secretariat and each Committee, to take part in their meetings with experts, or by submitting observations on each report to the main organs. It is very important – in each European nation and at a continental level – to build up a network to promote life and family rights. This network should usefully support parliamentary activities. The NGOs must also monitor the activities of each  national member within the Council of Europe, so as to promote pro-active initiatives or inform mass media about possible negative behaviours. We have to work hard with national parties, national MPs and national delegates to represent their nations within European institutions. Politicians are fundamental actors of charity. Caritas in Veritate, said that: “Charity doesn’t exist without truth and truth affirms itself in society”. On the one hand, we will be able to enlarge our pro-life and pro-family lobby within the EPP-CD (European Popular Party-Christian Democratic) and we are going to create a new inter-parliamentary group based on our values in the Council of Europe and the European Parliament. On the other hand, your friendship and relations with national Parliamentarians can help our parliaments, as provided for by the Lisbon Treaty. Everyone can have access to the list of national members of the Council of Europe on the web-site.
I want to be frank and clear with all of you. I chair the largest parliamentary group of the Council of Europe, but without your help, my efforts will be completely useless. I do not have a magic wand. I would like to be with you a worker in the vineyard. “More than the power of the king, I fear and I try to do the will of God”, said St.Thomas More, and me too. Without our Christian friendship, there is no opportunity to grow and mature our friendship in policy.

We must fight all the way to prevent these libertarian and relativistic ideas from taking hold both at parliamentary level and in the public opinion of our countries (I also recommend to hold regular meetings with the members of your country in the Council of Europe). But there are good opportunities for the reasons of life and family; there are reports on the centrality of family, on social cohesion, on the protection of children, on combat poverty and demographic winter, and others in the future will address the same topics. We have a big question at the beginning of XXI Century in Europe.

Aren’t heterosexual families today subject to ‘discrimination’ in many European countries? Aren’t parents with children penalized, very concretely, by the introduction of same sex marrige laws? Chin up! In the 20th century workers’ rights were at the heart of revolutions. Who will lead the ‘revolution’ for the rights of families in this twenty-first century, so as to fight the intolerable discriminations against fathers, mothers and children?
In other words, the ‘socialist and libertarian ideas’ want to create a new humanity, a new social order, a new public dis-education of children, new creative rights by European Court. But such ‘socialist ideas’ break social cohesion, the pillars of democracy and the survival of citizens, because in Europe there is an increasing trend to extreme poverty, young violence, mono-parental families and so on…
Jack Goldstone, professor at the George Mason University, wrote in the “Foreign Affairs” February issue that the new population boom will bring about 4 terrible megatrends for the West, and for Europe in particular. We must defend children and  their rights against the gender theory and ‘wishes’ and ‘pulses’ of their parents. The first right of children is life, the second is life in a family with a mother, a father, brothers and sisters, as well as friends. There is strong discrimination against heterosexual families and children in Europe, which is not reported in official data. An exemple, could divorce legislation really respect children human race?
What kind of prosperity do we desire for European future citizens?
These are real problems for European ‘normal’ people. We need a new realistic political approach, where our ideals and values should enlight and govern problems of citizens. A paradox, born out of socialist ideas, could give us an extraordinary opportunity and help our values come back. Indeed, every government – in the next ten years – will be able to support family stability, newborn babies and civil virtues.
We are the only ones who can accept these challenges and all this, in the name of the European future! We are the only ones that can really do something for these European emergencies, safeguarding at the same time the welfare of many nations.
In the public sphere, democracy can only survive through the action of the Churches. The idea of secularism or Jacobin secularization is not the only one, or the best one that can push the XXI-century Europe forward. Not only public morality, but also civic virtues will disappear if you prevent the Church from acting in the public sphere. It’s a right of the Church which is violated today in many countries, from Great Britain to Spain. We must fight to protect such right, which is a necessary pre-condition for democratic life in every nation and it’s a most important human right, said Pope John Paul II. Indeed, what is freedom without religious freedom?. The separation between Caesar and God, was born with Christianity. Jesus himself talks about money, with money Cesar can not buy God. Caesar separated from God, therefore, will defend the Church means by the power of Caesar, not to expel the Church from the public but protect religious freedom in public arena. Every time that Caesar, the State, wanted to get to the place of God, we have seen that freedom and human rights have turned into slavery and tragedies. Both Nazi and Soviet totalitarianism have tried.
According to European opinion makers, nowadays the Catholic Church , at the moment only it, would be dangereous for children. Well, I have a question:Why no one of them spoke against the Holland Party ‘pro’ Pedophilia, 3 years ago? I never heard anything also about the ‘gender ideology’ and its tirannic desire to make sex according to personal ‘wishes’. Strange objectivity!
“…The time will come when we will defend with our swords the simple fact,” G.K. Chesterton argued, “that in spring the leaves sprout on trees“. Christians need to set foot in public space. We will fight, but we are not afraid to fight because peace is the only gift of God. We fight for the truth of ourselves, for our own lives and the future of our families and society. “I have come to the sword, not peace „, says Jesus in the Gospel. His sword is truth, there is no peace nor love without truth brought by Jesus . So our presence in society will be a much clearer assessment and strong, the more consistent will be our personal and community life. St. Thomas More, like all Christian martyrs were killed because politically incorrect, „to serve God before Caesar”.When Caesar starts in place of God.
In a period of widespread disbelief of the elites, it is very important to look to the opportunities of returning to the ‘sacred’ for European citizens. Here is our responsibility, the mission of our time. Fighting evil and promoting good values and good exemples. We need a civil and religious defiance for the survival of the idea of Europe. In my opinion, this time is similar to the Third century, we have to rebuild civilization, we must ‘re-mean’ everything, give new meaning, after the social and cultural earthquake of 1968. We are now in Middle Earth. What happened to those ideologies of the 19th century that have resulted in so many deaths in the 20th century? The world is struggling on with itself, pressed by old myths and uncertain about the direction to follow. We need our creative Christian traditions.
Again, after the fall of communist tyranny and the explosion of the consumerism libertarian utopia, we find ourselves asking, “if God does not exist because we have to be good? “ This is the big question for Europe.
The question of happiness, the experience of every elementary human life has not been abolished. Starting from this very evidences, we must rebuild our nations and the whole of Europe. To rebuild, we must move a step forward, propose our ideas in public square, come out of the hiding and the politically correct.
Very humbly, I would like to learn from you and get together with you to the service of this duty.
Who are the actors, the builders of this new Europe? Certainly, EACH individual  citizen, especially EACH family, even more families and groups of men and women committed to defending the dignity of the human person. It is the Church, the churches and their moral teachings, and for that, ‘secularism’ wants to remove the Church from the public sphere.
European Christians might act in the public sphere as a “creative minority” and, we may add, a “combative” one. Politicians should be encouraged to show consistency with the non-negotiable principles, helped in this trial together in friendship and faith.
This new approach will allow us to better understand the situation in Europe and how to intervene more effectively and support our positive reasons. We must protect the value of life, from conception to natural death and counter theories on Euthanasia, Eugenics, abortion and gender. The old demons of the early 20th century, represented in the works by Eugene Ionesco and Romano Guardini, seem to come back.
But, we are never alone. Jesus is always with us in our daily lives. Our friendship will always support us. We can and we must be leaders.
The people of good sense will be our allies; in order for our large-scale public action to be successful, our proposal must go in two directions.
We must propose ways out that are reasonable and positive. The dangers are the following: the Buttiglione case in Europe and the decision of the Strasbourg Court on the abolition of the crucifix, show that we have to drastically raise the bar for our actions and also act primarily within the European institutions. It’s a great opportunity to witness, a great opportunity that we have in our hands. I hope that the Romanian Government will decide officially to support Italy against the Court of Strasbourg, regard the Crucifix case.
I ask you a real friendship: loyal, inclusive and demanding. We could together expand consensus among politicians on the issues of life, we can only do so with your help.
Pray that I may stand in the judgment of God, not as someone „beating the air” as Saint Paul says, but as one who „runs toward the goal”.
We urgently need a new creative tradition, our creative tradition, urgently Chrtistians should cane back to the Areopago Square.

Luca Volonte

Timisoara

March 20, 2010

Eseu Foto al Conferintei AFR

In linkul alaturat aflati un eseu foto al conferintei AFR de la Timisoara.
http://www.darulvietii.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=280:conferinta-valori-crestine&catid=51:albume-foto&Itemid=83

ORGANIZATII PROVALORI DIN ROMANIA

Va facem cunoscuta astazi o alta organizatie provalori din Romania, organizatia Centrul Plus din Oradea, o organizatie proviata specializata in consilierea tinerelor insarcinate. Ne-a fost dat sa intilnim personal pe tinerele care administreaza acest centru cu prilejul participarii lor la conferinta AFR de la Timisoara. Am fost profund impresionati de pasiunea si abnegatia cu care ele lucreaza in slujba vietii. Le multumim si le incurajam sa continue munca nobila pe care o fac. Redam mai jos profilul acestei organizatii asa cum ne-a fost trimis.

CENTRUL PULS este este un centru de consiliere şi informare pentru femei cu sarcină nedorită şi este un proiect al Fundaţiei creştine My Brother’s Keeper International, care a fost fondată în anul 1993 de William Holtry, pastor american din statul Pensylvania. La baza Fundaţiei MBK şi a Centrului Puls stau valorile creştine prezentate în Sfânta Scriptură şi orice proiect al fundaţiei sau al centrului are în vedere promovarea şi practicarea acestor valori în societatea românească.
Centrul Puls şi-a desfăşurat activitatea în oraşul Oradea din anul 2005.

·        Viziunea Centrulului Puls este să promoveze şi să susţină valoarea vieţii umane din prima zi a conceperii ei, militând  pentru drepturile copilului nenăscut.

·         Misiunea Centrului Puls este să asigure protecţie şi soluţii pentru femeile aflate în criză datorită unei sarcini neplanificate şi să informeze adolescenţii şi tinerii cu privire la abstinenţă şi sănătate sexuală.

·        Obiectivele Centrului Puls sunt:

§         promovarea dreptului la viaţă al copilului nenăscut

§         îmbunătăţirea calităţii vieţii femeii

§         prevenirea avorturilor

§         promovarea sănătăţii mamei şi copilului

·        Serviciile Centrului Puls:

§         Consilierea şi informarea mamelor care au o sarcină nedorită, cu scopul păstrării sarcinii şi găsirii de alternative la avort.

§         Programe educative în şcoală pe tema abstinenţei sexuale, ca o modalitate de prevenire a avorturilor în rândul adolescenţilor

§         Ajutor material pentru mamele care au păstrat sarcina, care constă în produse de igienă şi îmbrăcăminte pentru copii şi mame

§         Consiliere post avort pentru mamele care au trecut prin experienţa unui avort

Echipa profesională de care dispune Centrul Puls este formată dintr-un psiholog, asistent social şi medic.
Centrul Puls este foarte încurajat de rezultatele programului de prevenţie a avortului care se desfăşoară în liceele din Oradea, în care adolescenţilor li se prezintă consecinţele imediate, dar şi pe termen lung a începerii vieţii sexuale: pierderea virginităţii, sarcina, boli cu transmitere sexuală şi altele. Programul încurajează adolescenţii să  să ia o decizie responsabilă privitoare la prezentul şi viitorul lor, prin aderarea la valorile morale creştine şi decizia de abstinenţă sexuală până la căsătorie.
Prin programele din cadrul Centrului Puls dorim să venim în sprijinul familiei româneşti, ajutând-o să depăşească cu succes situaţiile de impas prin care trece datorate unei sarcini neplanificate.
Date de contact:

Psiholog: Chiş Tabita  chistabita@yahoo.com

Asistent social: Virca Alexandra alexandra_virca@yahoo.com

Centrul Puls

Strada Aurel Lazăr nr 4A, ap 8.,  Oradea, CP 410043, Bihor, România

Telefon: 0359-800-665; 0771-60-40-68

centrulpuls@yahoo.com

CAMPANIA 2 LA SUTA

AFR va roaga sa donati 2% din taxele d-tre pentru AFR. Va rugam intrati pe linkul alaturat si completati formularul. http://www.alianta-familiilor.ro/doilasuta.html Unii dintre voi deja ati facut-o si va multumim.

ANUNTURI
Tabere Crestine

Din partea Mitropoliei Moldovei si a Bucovinei am primit rugamintea de a face urmatorul anunt privind organizarea de tabere crestine pentru copii. O facem cu placere si va rugam sa dati curs invitatiei.

“Stimata Doamna/Stimate Domn, Cu binecuvantarea si la la iniţiativa  Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit TEOFAN, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei se desfasoara in anul 2010 in cadrul  Mitropoliei Moldovei și Bucovinei taberele de traditie, ecologie si spiritualitate Floare de Colt – Durau. Nevoia organizarii unor astfel de tabere a venit din faptul ca s-a observat ca este  necesară crearea unui spațiu în care copiii să poată cunoaște istoria, arta, valorile tradiţionale și spiritualitatea poporului din care fac parte, precum şi contribuţia acestuia la marea familie europeană. S-a decis gândirea unui program în care copiii să poată afla, pe parcursul a şase zile, părţi din aceste elemente prin intermediul jocului, al drumeţiilor şi al atelierelor ce se vor desfăşura în tabără. Pentu mai multe informatii legate de programul taberei, conditiile de participare si modalitatea de inscriere va rugam sa consultati pagina de web www.tabere.mmb.ro Va invitam sa faceti cunoscut acest proiect membrilor dumneavoastra cu speranta  ca acest proiect va fi de  folos copiilor si familiei.
Cu stimă,”
Doru-Mihai BARNA
Coordonator Tabere
Biroul de Tabere al Arhiepiscopiei Iașilor.
Casa de Oaspeţi „Sfântul Nicolae”, Str. Agatha Bârsescu nr. 9, Iași
Tel.: 0232.235691/2, int. 406, și Fax: 0232.213034, Mobil: 0720.500542
tabere@mmb.ro
www.tabere.mmb.ro

Miscarea Europeana Pentru o Duminica Fara Lucru

Organizatorii miscarii europene pentru o Duminica fara lucru ne informaza ca pina in prezent s-au strins peste 13.000 de semnaturi pentru petitia care sprijineste acest proiect. Puteti vedea semnaturile in linkul alaturat unde puteti deasemenea sa continuati sa o semnati www.freesunday.eu.

Un Nou Site European ProVita

Un nou site european provita a fost lansat saptamina trecuta in Suedia, cu numele Thoughts on Abortion. Il recomandam. Va dam adresa sitului www.thoughtsonabortion.com, iar aici aflati comunicatul de presa care a lansat noul site. Situl contine resurse importante de combatere a avortului si de consiliere a tinerelor insarcinate. http://www.anp.se/editor3_preview.asp?id=2243387242180&key=103902861871025

Pentru cei din Timisoara

Un cititor ne-a trimis materialul alaturat privind un fenomen ciudat dar ingrijorator care se pare se deruleza la Timisoara. Un grup sinistru care practica pedofilia ca parte a unei doctrine religioase se pare a se fi stabilit in Timisoara pe strada Carol Davila. Atragem atentia publicului din Timisoara asupra acestui fenomen.
http://www.evz. ro/detalii/ stiri/actiuni- de-protest- impotriva- sectei-copii- domnului- 890436.html
Marsul Pentru Viata de la Bruxelles

Am scris de mai multe ori despre marsul pentru viata organizat simbata trecuta la Bruxelles.

Dam aici un articol si poze despre mars. http://www.lifenews.com/int1497.html

Mars pentru Avort la Bruxelles

Ca riposta marsului provita de simbata trecuta de la Bruxelles, avortistii au organizat o demonstratie proavort in fata ambasadei Poloniei de la Bruxelles programata pentru ora 10 dimineata pe 1 aprilie.

Marşul Vieţii de la Timisoara

La Timişoara a avut loc, sâmbătă, 27 martie 2010, un mars pentru viata. Redam un raport al marsului intocmit si trimis noua de organizatia “Darul Vietii” din Timisoara care a ogranizat marsul.

Cu ocazia Zilei Copilului Nenăscut am organizat Marşul Vieţii în centrul Timişorii la care am invitat toate comunităţile religioase din Timişoara. PS Alexandru Mesian din Lugoj a celebrat liturghia înaintea Marşului şi a adresat câteva cuvinte de pe esplanada bisericii participanţilor la Marş. A fost prezentă fanfara de la Biserica Maranatha care a însoţit marşul în răsunet triumfător, căreia îi mulţumim special. De asemenea domnul Deputat Mircovici a fost prezent, exprimându-şi profunda solidaritate cu mişcarea pro-life şi cu ceea ce face Asociaţia Darul Vieţii, afirmând că „va răspunde întotdeuna apelului pentru astfel de acţiuni”. Cristina Valea a prezentat munca ei prolifică şi plină de roade în vederea consilierii femeilor înainte de avort. Reprezentantul domnului deputat Dugulescu a dat citire unuia dintre cele 3 rapoarte pentru apărarea vieţii pe care dânsul l-a prezentat şi susţinut în faţa Camerei Deputaţilor, şi prin care a făcut apel la necesitatea de a proteja viaţa din prima clipă a concepţiei până la moartea naturală.
PS Alexandru şi-a exprimat ulterior profunda gratitudine şi bucuria interioară pentru ocazia de a participa la acest eveniment.
A fost prezentă televiziunea Alfa şi Omega, care a filmat întreaga desfăşurare a Marşului. Partea mai puţin plăcută a fost faptul că comunităţile religioase au fost prezente doar în mod sporadic. În ciuda celor multe promisiuni, participarea s-a limitat la cca 200 de oameni. Ne-am experimentat încă o dată nepuţinţa în mobilizare a maselor. Cineva a spus că au fost mai mulţi decât anul trecut şi mai puţini decât anul viitor…

În concluzie, participanţii au simţit harul abundent al lui Dumnezeu revărsat peste oraşul nostru – a fost ziua în care pomii au început să înflorească şi căldura soarelui ne-a inundat inimile, umplându-ne pe toţi cu o mare mulţumire interioară, ca şi o recompensă din partea celor inocenţi şi lisiţi de apărare în care este prezent Cristos!

VRETI SA FITI INFORMATI?

Cei care doriti sa primiti saptaminal stiri si comentarii la zi privind valorile si evenimentele legislative, politice si sociale care va afecteaza familiile, atit la nivel national cit si la nivel unional si international, sunteti invitati sa va abonati la buletinul informativ saptaminal AFR. Cum? Inregistrindu-va numele si adresa electronica pe pagina home a sitului nostru electronic www.alianta-familiilor.ro Buletinul informativ apare in fiecare Marti iar publicatia AFR online in fiecare Joi.

FACETI-NE CUNOSCUTI

Faceti-ne cunoscuti familiilor si prietenilor d-tra. Dati mai departe mesajele noastre si incurajati-i sa se aboneze. Va multumim.

ANUNTURI

Cei care doriti sa faceti anunturi prin intermediul AFR privind evenimente legate de familie si valori va rugam sa ni le transmiteti la office@alianta-familiilor.ro

Alianta Familiilor din Romania

www.alianta-familiilor.ro

, , ,

  1. Lasă un comentariu

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: