Subiecte saptămâna de rugăciune, ianuarie 2011, Uniunea Baptistă din România

STATORNICI IN CREDINTA

1. Credinta biblica neschimbatoare
Text: Iuda 1-4
“Credinta care a  fost  data sfintilor  odata pentru  totdeauna” nu se schimba de  la o
generatie la alta, de la o biserica la alta sau de la un predicator la altul.  Credinta adevarata
nu se poate schimba pentru ca:
a) Dumnezeu nu se schimba:
Maleahi 3:6 “Caci Eu sunt Domnul, Eu nu ma schimb…”
Iacov 1:16-17 In Tatal luminilor, „… nu este nici schimbare,  nici umbra de mutare”.
b) Isus Hristos nu se schimba:
Evrei 13:8 “Isus Hristos este acelasi ieri si azi si în veci!”.
c) Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimba:
Matei 5:18 “Caci adevarat va spun, câta vreme nu va trece cerul si pamântul, nu va trece o
iota sau o frântura de slova din Lege, înainte ca sa se fi întâmplat toate lucrurile.”
Matei 24:35 “Cerul si pamântul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece.”
Multumire:     – Pentru credinta neschimbatoare care ne-a fost data.
–  Pentru înaintasii credintei neschimbatoare din istoria bisericii locale.
– Pentru credinciosii din zilele noastre care pazesc si apara credinta  biblica.
Mijlocire:     – Pentru cei încercati în credinta.
– Pentru cei slabi în credinta.
– Pentru cei care au cazut de la credinta.
Cerere:      – Multi oameni sa vina la credinta mântuitoare.
– Intarirea credintei celor slabi.
– Pastrarea nealterata a credintei în bisericile noastre.

2.  Credinta sincera
Text:  2 Tim. 1:1-8
Credinta sincera nu are scopuri ascunse în relatia cu Dumnezeu si cu oamenii. O credinta
prefacuta este ispita în care cad cei interesati doar pentru o imagine favorabila în fata lumii.
Este cunoscut   faptul  ca unii  oameni  vin  la biserica din  interes.  Cei  care vin din  interes  si
pretind ca au credinta pot însela oameni, dar nimeni nu-L poate însela pe Dumnezeu.
a) Galateni  6:7  “Nu va  înselati:  Dumnezeu nu se  lasa sa  fie batjocorit.  Ce samana
omul, aceea va si secera.”
b) Psalmul  1:6  “Caci  Domnul  cunoaste calea celor  neprihaniti,  dar  calea pacatosilor
duce la pieire.”
Multumire:  – Pentru oamenii sinceri în credinta.
– Pentru lucratorii sinceri în credinta.
– Pentru bisericile care au pazit credinta curata.
Mijlocire:  – Pentru protectia celor tineri în credinta.
– Pentru protectia bisericilor de învatatori si prooroci mincinosi.
– Pentru protectia celor care apara credinta de învataturi stricate.
Cerere:  – Pentru cercetarea inimii fiecarui om din biserica.
– Pentru pocainta celor care au o credinta prefacuta.
– Domnul sa ridice noi generatii de lucratori sinceri în credinta.

3. Credinta mântuitoare
Text: Romani 10: 9-13
Sunt multi oameni care pretind ca au credinta, dar nu orice credinta este mântuitoare. Iacov
avertizeaza : „…dar si dracii cred…si se înfioara”(Iac.2:19) Credinta mântuitoare este darul lui
Dumnezeu : „Caci prin har ati fost mântuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi, ci este
darul   lui  Dumnezeu”(Ef.2:8)   Acesta credinta „a  fost  data sfintilor  odata pentru  totdeauna”
(Iuda 3). Câteva adevaruri sunt edificatoare :

a) Este o singura Evanghelie adevarata: „Va  fac cunoscut,  fratilor,  Evanghelia pe
care v-am propovaduit-o, pe care ati primit-o, în care ati ramas si prin care sunteti
mântuiti, daca o tineti asa dupa cum v-am propovaduit-o; altfel, degeaba ati crezut”
(1 Cor. 15:1-2 )
b) Exista numai o cale adevarata, calea îngusta: „Intrati pe poarta cea strâmta. Caci
larga este poarta, lata este calea care duce la pierzare, si multi sunt cei ce intra pe
ea. Dar strâmta este poarta, îngusta este calea care duce la viata si putini sunt cei
ce o afla.”( Matei 7:13-14 )
c) Exista oameni care propovaduiesc o evanghelie falsa: „Ma mir ca treceti asa de
repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o alta Evanghelie. Nu doar ca
este o alta Evanghelie, dar sunt unii oameni care va tulbura si voiesc sa rastoarne
Evanghelia lui Hristos”.( Galateni 1:6-7 )
Multumire:  – Pentru Evanghelia adevarata a Domnului Isus Hristos.
– Pentru credinta mântuitoare pe care am primit-o.
– Pentru cei care au predicat Evanghelia curata.
– Pentru cei care merg pe calea îngusta, pe urmele Domnului.
Mijlocire: – Pentru cei care predica si apara Evanghelia adevarata.
– Pentru îndreptarea celor care au crezut si cred învataturi nebiblice.
– Pentru cei care au o credinta doar la nivelul intelectului.
Cerere:   – Sa deschida Dumnezeu usi si inimi pentru Evanghelie în România si în toata lumea.
– Pentru credinta mântuitoare în inimile celor care aud Evanghelia.
– Pentru statornicie pe calea îngusta a credintei.

4.  Credinta vie
Text: Iacov 2:14-26
Credinta vie se manifesta prin fapte, iar credinta fara fapte este moarta. Unii propovaduiesc
o mântuire care se obtine prin  fapte,   iar altii  propovaduiesc o credinta moarta,   fara  fapte.
Apostolul  Pavel   îl   învata pe Filimon ca adevarata credinta se arata prin  fapte : „  Il  rog ca
aceasta partasie a ta la credinta sa se arate prin fapte, care sa dea la iveala tot binele ce se
face între noi în Hristos”(Filimon 6)

a) Mântuirea adevarata nu se obtine prin fapte, ci numai prin credinta:  “Caci prin har ati
fost mântuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu
prin fapte, ca sa nu se laude nimeni.”( Efeseni 2:8-9)
b)  Omul mântuit cu adevarat este plin de râvna pentru fapte bune cu scopul de glorifica
Numele Domnului si de a fi marturie pentru cei nemântuiti din jurul lui :  “Sa aveti o
purtare buna în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceiace va vorbesc de rau ca pe niste
facatori de rele, prin faptele voastre bune, pe care le vad, sa slaveasca pe Dumnezeu în
ziua cercetarii”. (1 Petru 2:12)
Multumire:  – Pentru faptele bune pe care le-a pregatit Dumnezeu pentru noi, ca sa
umblam în ele (Ef. 2:10).
– Pentru oamenii care au o credinta vie;
– Pentru oamenii care au venit la credinta prin marturia buna a credintei celor pocaiti.
Mijlocire:  – Pentru o credinta vizibila a celor pocaiti.
– Pentru cercetarea vecinilor si colegilor nostri.
– Pentru mântuirea celor care vorbesc de rau calea credintei.
Cerere:  – Pentru mai multa râvna în a face fapte bune.
– Pentru initiative noi si creativitate în fapte bune.
– Pentru credinta vie fata de cei batrâni, bolnavi, saraci, orfani, si pentru
toti cei care sunt în nevoi si încercari.

5.   Credinta rugativa
Text: Matei 21:18-22
Domnul Isus promite ca tot ce vom cere cu credinta, prin rugaciune vom primi. Din textul
acesta, unii trag concluzia ca omul poate cere orice, oricând si oricum, si Dumnezeu promite
ca  îi  va da.  Promisiunea Domnului  este conditionata de credinta.  Dar  nu orice credinta,  ci
credinta biblica.  Credinta biblica nu se bazeaza pe dorintele sau planurile oamenilor,  ci  pe
Cuvântul   lui   Dumnezeu.   Iacov   spune   :   „…cereti   rau,   cu   gând   sa   risipiti   în   placerile
voastre”(4:3).   Cuvântul   lui   Dumnezeu,   Sfânta   Scriptura,   stabileste   continutul   credintei
adevarate.

a) Voia lui Dumnezeu determina continutul rugaciunilor ascultate : „Indrazneala pe care o
avem la El este ca, daca cerem ceva dupa voia Lui, ne asculta.”( 1Ioan 5:14)
b)  Voia lui Dumnezeu este exprimata în poruncile Lui : “Si orice vom cere, vom capata de
la El, fiindca pazim poruncile Lui, si facem ce este placut înaintea Lui.”( 1 Ioan 3:22)
c)   Rugaciunea Domnului Isus este pusa sub autoritatea voii Tatalui : „…faca-se voia Ta”
(Mat. 26:42)
Multumire:    – Pentru intrare libera la Tronul harului.
– Pentru poruncile si promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu.
– Pentru oamenii rugaciunii din bisericile noastre.
Mijlocire:    – Pentru mântuirea poporului român.
– Pentru cei care propovaduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.
– Pentru cei care  se roaga gresit (Iac.4:3) sau nu se roaga deloc.
– Pentru cei care înca nu au primit raspuns la rugaciune – sa ramâna tari în
credinta;
Cerere:  -Ccunoasterea Cuvântului lui Dumnezeu si a voii Lui;
– Intarirea vietii de rugaciune individuala, în familie si în Biserica;
– Dumnezeu sa fie slavit si nu omul atunci când rugaciunile sunt ascultate.

6. Credinta biruitoare
Text: 1 Ioan 5:1-6.
Cuvântul  afirma ca omul  nascut  din Dumnezeu biruieste  lumea prin credinta.    Credinta
adevarata   este   încrederea   ferma   în   Cuvântul   lui  Dumnezeu,   în   prezenta  Domnului   si   în
autoritatea Lui peste universul întreg. Despre biruintele credintei oamenilor lui Dumnezeu din
vechime  citim  în Evrei  11:33  „Prin  credinta  au  cucerit  ei   împaratii,  au  facut  dreptate,  au
capatat fagaduinte,  au astupat gurile  leilor,  au stins puterea focului,  au scapat de ascutisul
sabiei, s-au vindecat de boli,au fost viteji în razboaie, au pus pe fuga ostirile vrajmase.”

a)  Domnul Isus are toata puterea (autoritatea) în cer si pe pamânt : “Isus S-a apropiat de
ei, a vorbit cu ei si le-a zis: Toata puterea Mi-a fost data în cer si pe pamânt.”( Matei 28:18)
b) Domnul Isus a biruit pacatul, moartea si iadul : “Si daca n-a înviat Hristos, credinta
voastra este zadarnica, voi sunteti înca în pacatele voastre, si prin urmare cei ce au adormit în
Hristos sunt pierduti… Dar acum Hristos a înviat din morti!… ”( 1 Cor. 15:17-18, 20 )
“Unde iti este biruinta moarte? Unde iti este boldul moarte? Boldul mortii este pacatul, si
puterea pacatului este Legea. Dar multumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne da biruinta
prin Domnul nostru Isus Hristos!”( 1 Cor. 15: 55-57)
Multumire:  –   Pentru biruinta Domnului Isus Hristos.
–   Pentru biruinta sfintilor de-a lungul istoriei.
– Pentru puterea credintei în Domnul Isus.
Mijlocire:  – Pentru cei slabi în credinta.
– Pentru cei care sunt încercati în credinta prin felurite necazuri si ispite.
– Pentru credinta tinerilor din bisericile noastre.
Cerere:  – Intarirea credintei în bisericile baptiste
– Biruinta asupra pacatului si a lumii
– Biruinta în predicarea Evangheliei si mântuirea oamenilor.

7.  Credinta perseverenta
Text: 2 Timotei 4:1-8.
Apostolul Pavel s-a luptat lupta cea buna, a ajuns la finalul vietii si a pazit credinta.  Omul
care are credinta adevarata, ramâne credincios pâna la moarte si dupa aceea va primi cununa.
Biblia nu promite cununa celui care nu pazeste credinta pâna la moarte.
a) Domnul Isus cere credinciosie pâna la moarte: „…Fii credincios pâna la moarte si-ti voi
da cununa vietii.” Este o cerinta pentru Biserica din Smirna (Apoc.2:10)

b) Scriptura ne învata ca numai aceia care ramân credinciosi pâna la sfârsit vor fi mântuiti.
Evrei 10:39 “Noi însa nu suntem din aceia care dau înapoi ca sa se piarda, ci din aceia
care au credinta pentru mântuirea sufletului.”
c) Oamenii  credintei   ramân  lânga Domnul  si   în vremuri  grele,  de  încercari  si  suferinta.
Evrei 11:36-40 “Altii  au suferit batjocuri,  batai, lanturi si   închisoare; au fost ucisi cu
pietre, taiati în doua cu ferestraul, chinuiti; au murit ucisi de sabie, au pribegit îmbracati
cu cojoace si în piei de capre, lipsiti de toate, prigoniti, munciti,- ei de care lumea nu
era   vrednica-   au   ratacit   prin   pustiuri,   prin  munti,   prin   pesteri   si   prin   crapaturile
pamântului. Toti acestia, macar ca au fost laudati pentru credinta lor, totusi n-au primit
ce  le fusese fagaduit; pentru ca Dumnezeu avea ceva mai  bun pentru noi,  ca sa n-
ajunga ei la desavârsire fara noi.”
Multumire:   – Pentru credinciosia lui Dumnezeu fata de noi în orice vreme.
– Pentru eroii credintei din timpurile biblice si din timpurile noastre.
– Pentru ajutorul si calauzirea Duhului Sfânt pe calea credintei.
Mijlocire:    – Pentru cei care se clatina în vremea încercarii.
– Pentru aceia care au cazut pe cale.
– Pentru aceia care sufera  pentru credinta lor, în familie, la locul de munca, sau
din partea autoritatilor în tarile fara libertate religioasa.
Cerere:  – Ajutor de la  Dumnezeu sa ramânem credinciosi pâna la moarte.
– Pentru ridicarea celor cazuti si întoarcerea fiilor risipitori.
–  Pentru discernamânt  duhovnicesc   în deosebirea   învataturilor  biblice  curate
de cele stricate.
– Sa fim pregatiti  pentru întâlnirea cu Domnul.

Paul Negrut
Vicepresedinte cu educatia biblica

http://revistacrestinulazi.ro/2010/12/saptamana-de-rugaciune/

, , , ,

  1. Subiecte saptămâna de rugăciune, ianuarie 2011, Uniunea Baptistă din România - Ziarul toateBlogurile.ro

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: