Archive for category Cuvântul Domnului

Să facem ca 2013 să fie anul alternativelor mai bune ! :)

„Întăriţi-vă, dar, mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.” Evrei 12: 12-13

, , , ,

Lasă un comentariu

Vai şi ferice pentru ţară

Vai de tine, ţară al cărei împărat este un copil şi ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineaţă. Ferice de tine ţară al cărei împărat este de neam mare şi ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-şi întărească puterile, nu ca să se dedea la beţie!

Când mâinile sunt leneşe, se lasă grinda, şi, când se lenevesc mâinile, plouă în casă.” Eclesiastul 10:16-18

, , , , ,

Lasă un comentariu

Nu doar că uneori „strecurăm ţânţarul şi înghiţim cămila”, dar…

(când vine vorba de „gâza” şi „dromadera” mea)…pe cămila mea o văd ţânţar (da’ ce mare lucru) şi pe ţântarul (pardon, ţânţarul) tău îl văd cămilă.

Şi gata. Ce să tot dicutăm (pardon, discutăm) atâta, doar sunt vorbele Mântuitorului la urma urmei… Nu?

, ,

Lasă un comentariu

Ei aşa făceau lucrarea

„Lucrarea este mare şi întinsă, şi noi suntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii. 20 La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi.” 21 Aşa făceam lucrarea: jumătate din noi stând cu suliţa în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor.”

Vezi textul biblic, Neemia 4:19-21

, , , , ,

Lasă un comentariu

Care-i versetul tău preferat?

Ţin minte că uneori prin tabere, ca să pară discuţia aşa mai spirituală, printre întrebările pe care le puneam (mai mult fetelor, dar şi băieţilor) era asta: care-i versetul biblic preferat de tine?

În ce mă priveşte pe mine am mai multe răspunsuri, cele de mai jos sunt doar câteva dintre ele:

  • Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. ” – Proverbe 18.21
  • Toţi sunt înarmaţi cu săbii şi toţi sunt deprinşi la luptă, fiecare cu sabia la coapsă, ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopţii.” – Cântarea Cântărilor 3.8
  • Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi, bogăţia, nici cei învăţaţi, bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.” – Eclesiastul 9.11
  • Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră.” – Psalmii 68.19

Anul acesta voi încerca să mă ghidez mai mult după următoarea constatare a înţeleptului Solomon:

„Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă.” – Proverbe 14:23

Tu la care dintre Gândurile Lui te gândeşti cu preferinţă?

, , ,

Lasă un comentariu

La sfârşit şi început de an…

„Ce credeţi? Un om avea doi feciori; şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis: „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!”  „Nu vreau”, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus.  S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns: „Mă duc, doamne!” Şi nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.” – Matei 21:28-31

, , , ,

Lasă un comentariu

Biblică: „Când e plin nu mai e loc”

„Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.  Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.” – Luca 2.6-7

, , ,

Lasă un comentariu

Din nou Parţiale (spre preferenţiale)

Înţelesurile diferite provin din semnificaţii diferite.  Cele parţiale ne duc mai mereu spre cele preferenţiale.

Câtă vreme bunul simţ încă este de partea noastră, spunem asemenea Apostolului că „proorocim în parte pentru că cunoaştem în parte”, însă atunci când „ne băgăm nasul unde nu ne fierbe oala”, când le amestecăm pe cele cunoscute cu cele necunoscute (intenţionat sau neintenţionat) riscăm să părăsim umbrela lui „Aşa vorbeşte Domnul!” pentru apa de ploaie „Aşa mi-ar plăcea mie să vorbească!”

Toţi cei care aţi citit textul Noului sau Vechiului Testament măcar din curiozitate, sau aşa cum se procedează de multe ori în „Casa Domnului” pentru studiul acelui Cuvânt, cu siguranţă  aţi observat că anumite contradicţii se datorează unor cuvinte, hai să le numim PROBLEMATICE. Problema constă în dificultatea traducerii lor din limbile originale, dificultatea traducătorului de a găsi un cuvânt cât mai potrivit în limba română, folosindu-se, spre exemplu, acelaşi cuvânt în limba română pentru cuvinte diferite cu semnificaţii diferite în limbile originale.

O astfel de problemă o întâmpinăm în cazul cuvintelor: „LUME”, „MOARTE”, „BISERICĂ”, etc.

Chiar dacă nu suntem cunoscători ai limbilor biblice, citirea şi mai ales prezentarea anumitor învăţături ale Scripturii ar trebui să se facă întotdeauna cu prudenţă. Acelaşi cuvânt, „lume” spre exemplu, deşi are aceeaşi formă într-o limbă, are semnificaţii diferite şi automat înţelesuri diferite în altă limbă:

  • Lumea ca UNIVERS creat de Dumnezeu este lumea la care se referă Apostolul Pavel atunci când le vorbeşte atenienilor în Fapte 17.24 („Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului…”).
  • Lumea ca OAMENI, ca populaţie a Planetei albastre, este obiectul dragostei lui Dumnezeu, aşa cum ni se spune foarte clar în Ioan 3:16 („Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurului Lui Fiu…”).
  • Lumea ca SISTEM de cultură şi civilizaţie, pe de altă parte, este potrivnică valorilor lui Dumnezeu, ni se spune despre ea în 1Ioan 5.9 că „toată lumea zace în Cel rău”, că „tot ce este în lume… nu este de la Tatăl ci din lume” şi că „…dacă iubeşte cineva lumea dragostea Tatălui nu este în el” (1 Ioan 2.15-16).

A amesteca semnificaţiile acestui cuvânt înseamnă a declanşa în înţelegerea noastră nişte reacţii în lanţ deloc potrivite cu mesajul pe care scriitorii Scripturii au intenţionat să ni-l transmită.

Lucruri asemănătoare se întâmplă dacă ne permitem să îi citim unei anumite grupări de oameni unele din cuvintele D-lui Isus, şi să li le aplicăm lor fără prudenţă, fără bun simţ, ca şi cum D-l Isus ar vorbi anume despre ei.

Să luăm ca (alt) exemplu frumoasa idee (afirmată direct sau indirect în N.T.) că BISERICA LUI HRISTOS ESTE  INVINCIBILĂ. Oricât de plăcut ar suna în urechile mele cuvintele lui Isus din Matei 16. 18 „(Eu)… voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui”, înainte de a trage concluzii pripite despre reuşita sau falimentul unei anumite biserici locale, ar trebui să sap puţin înainte, să le cercetez pe cele parţiale ca să nu cad în cele preferenţiale.

Dacă urmărim în ÎNTREG Noul Testament învăţătura despre Biserică, observăm cel puţin două semnificaţii diferite ale cuvântului:

  • Biserica UNIVERSALĂ, ca Trup al Lui Hristos, care cuprinde totalitatea oamenilor răscumpăraţi de-a lungul istoriei prin Evanghelia lui Hristos, indiferent de rasă, limbă, cultură, etc. (Efeseni 5, 1 Corinteni 12, Apocalipsa 19)
  • Biserica LOCALĂ, sau adunarea celor care se adună în Numele Domnului într-o anumită zonă geografică, într-un context socio-cultural specific .

Textul de mai sus din Matei 16 e mult prea general, chiar problematic în prezentarea (metaforică?) a luptei dintre Biserică şi Moarte, dintre Biserică şi „porţile Locuinţei morţilor” (Biserica nu intră pe porţi? sau Biserica nu poate fi ţinută înauntru de porţi?), luptă în care Biserica lui Hristos în ansamblul ei iese biruitoare, textul este mult prea general deci, ca să-mi permit să-l aplic fără prudenţă la orice biserică locală.

Decât să transform invincibilitatea întregii Biserici a lui Hristos într-un scut folosit „abuziv” pentru succesul de netăgăduit al bisericii locale, oricare ar fi ea, mai bine să îmi aduc aminte de versete precum cele spuse de acelaşi Hristos unei Biserici locale, „te voi vărsa din gura Mea” (Apocalipsa 2), sau  „îţi voi lua sfeşnicul din locul lui dacă nu te pocăieşti” (Apocalipsa 3), cuvinte spuse unei alte biserici locale. Ne ajută şi medicina puţin, prin amputarea părţii bolnave a unui trup (Biserica = Trupul lui Hristos), atunci când aceea parte nu mai poate fi vindecată, când nu i se găseşte leacul, pentru a salva ceea ce este încă sănătos. Să nu uităm istoria bisericii, cu clădirile rămase goale şi cu efortul susţinut al unor biserici de a fi şi de a rămâne relevante în prezentarea şi trăirea Evangheliei lui Hristos în timpul, cultura şi societatea în care sunt aşezate, în ciuda falimentului (cunoscut, recunoscut sau necunoscut) al altor biserici locale. 

Cele parţiale ne duc mai mereu spre cele preferenţiale. PRUDENŢA ar putea fi (zic eu) unul din leacuri.

* poza de aici

, , , , ,

Un comentariu

Cum să desţelenesc un ogor nou?

Cum se „traduc” metaforele folosite în versetul de mai jos?

„Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.” Osea 10:12

, , , ,

Lasă un comentariu

Vorba lungă sărăcia omului

„Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă.”  Proverbe 14:23

, , , ,

Lasă un comentariu

Portret incomplet:

Indiferent de părerea pe care unii şi-au format-o despre noi, cert este că suntem mai mult decât părerea lor.

„…în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.” – Apostolul Pavel despre echipa lui de lucru, 2 Corinteni 6:8-10

Oare cât adevăr din descrierea biblică ni se potriveşte şi nouă?

, , ,

Lasă un comentariu

Cine învaţă pe cine?

„Who dares to teach must never cease to learn.” – John Cotton Dana

Dacă apostolul Pavel ne-ar traduce scrierea de mai sus, ar zice cam aşa: „Tu care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi?” (Romani 2.21)

, , ,

Lasă un comentariu

Prinşi între vremuri şi împrejurări

 „Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi bogăţia, nici cei învăţaţi bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.” Eclesiast 9:11

, , ,

Lasă un comentariu

Apostolul Pavel: despre „Echilibrul plăcerii”

„…caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.” – Apostolul Pavel, Galateni 1.10

„…mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.” – Apostolul Pavel, 1 Corinteni 10.33

„Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci şi Hristos nu şi-a plăcut Lui însuşi; ci după cum este scris: „Ocările celor ce te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine.”” Romani 15.2-3

, , , ,

Un comentariu

Despre autoritate: întrebare la întrebare (Luca 20:1-8)

Analogiile nu se potrivesc. Niciunul dintre noi nu este Dl. Isus, iar „bătrânii, cărturarii, marii preoţi” din vremea de atunci (evident:) nu sunt aceeaşi cu cei din vremea de azi. Situaţia şi contextul sunt diferite, însă întrebarea a rămas şi ea ridică (acum ca şi atunci) altă întrebare:

„Într’una din acele zile, când învăţa Isus norodul în Templu şi propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, cu bătrânii,   şi I-au zis: „Spune-ne, cu ce putere faci Tu aceste lucruri, sau cine Ţi-a dat puterea aceasta?”
Drept răspuns, El le-a zis: „Am să vă pun şi Eu o întrebare. Spuneţi-Mi:   Botezul lui Ioan venea din cer sau dela oameni?”   Dar ei cugetau astfel între ei: „Dacă răspundem: „Din cer”, va zice: „Atunci de ce nu l-aţi crezut?”   Şi dacă răspundem: „Dela oameni”, tot norodul ne va ucide cu pietre; căci este încredinţat că Ioan era un prooroc.”   Atunci au răspuns că nu ştiu de unde venea botezul lui Ioan.   Şi Isus le-a zis: „Nici Eu n’am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.” – Luca 20:1-8 (sublinierile adăugate)

Cu ce „drept” fac eu aceste lucruri? …Dar tu?

, , , , , , ,

Lasă un comentariu

„Oamenii de pretutindeni trebuie să urmărească ceea ce este cel mai bine pentru ei!”

„Faptul cu adevărat eliberator este că mesajul pe care-l ducem […] este acela că oamenii de pretutindeni trebuie să urmărească ceea ce este cel mai bine pentru ei. Noi îi chemăm pe oameni la Dumnezeu, şi cei care vin spun: „Înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice la dreapta Ta” (Psalmul 16.11). Dumnezeu se glorifică pe Sine printre naţiuni prin porunca „Domnul să-ţi fie desfătarea” (Psalmul 37.4). Prima şi cea mai importantă cerinţă pe care El o are de la omenii de pretutindeni este ca ei să renunţe să-şi mai caute bucuria în alte lucruri şi să înceapă să o caute doar în El. Un Dumnezeu care nu poate fi slujit este un Dumnezeu care poate fi numai savurat. – John Piper, Să se bucure popoarele, pg. 40, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1998 (sublinieri adăugate)

„Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.  El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” Fapte 17:24-25

, , , ,

Lasă un comentariu

Proverbe 16.20 Despre fericire

Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbele lui Solomon, cap. 16:20

Lasă un comentariu

Petroşani: Conferinţă cu Beniamin Fărăgău „Numeri cap.1-10”, 8-9 aprilie 2011

Locație: Biserica Baptistă Petroșani
Perioada: 8-9 Aprilie (Vineri, 8 aprilie, ora 17-20:30 și Sâmbătă, 9 aprilie, ora 10-14:30)
Persoană de contact: Iosif Rusu (tel: 0785202966)

Ce înseamnă să fim dedicați în întregime lui Dumnezeu? Cuvinte de acest gen – dedicare, consacrare – au ajuns să nu ne mai spună mare lucru. Invitația pentru aceste două zile în Cuvânt e ca, pornind de la cartea Numeri, să reaprindem semnificația lor – să înțelegem ce înseamnă „să fii al Domnului în întregime”, să fii consacrat în slujba Lui.

Duminică dimineața (10 aprilie, ora 9:00) fratele Beni va sluji la Biserica Baptistă din Caransebeș iar dupămasa (ora 18:00) la Biserica Baptistă din Lupeni.

http://www.ib-ro.org/evenimente/conferinta-numeri-cap-1-10

NOTA: Din cauza unor probleme de sanatate a lui Beniamin Fărăgău, aceasta conferinţă se anulează. Vezi detalii AICI

, , , ,

Un comentariu

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”

Dacă eşti murdar, „apa” care curge prin tine-i ca tine!

Dumnezeu nu spune „…să vină (la Mine) cei curaţi!” El zice „…să se curăţească cei murdari!”

„Într’o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele sînt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară.
Deci dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului  său, destoinic pentru orice lucrare bună.” 2Timotei 2:20-21 (subliniere adăugată)

, , , , , , , , , , , ,

Lasă un comentariu

Cine este ca Dumnezeul lui Israel?

„…idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită!
[…]
Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov, şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v’am luat în spinare dela obârșia voastră, pe care v’am purtat pe umăr de la naşterea voastră: pînă la bătrânețea voastră Eu voi fi Acelaş, pînă la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V’am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc.Isaia 46:2-4 (subliniere adăugată)

, , , , , , ,

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: