Archive for category Documente oficiale

Condamnarea Domnului Isus: aspecte biblice şi juridice

1. CAPTURAREA

[…]

2. PROCESUL

[…]

3. CONDAMNAREA ŞI EXECUŢIA

Textul condamnării a fost:
„În al şaptesprezecelea an al domniei lui Tiberiu Cezar şi Împărat al Romanilor, monarh neînvins, anul 201 după Olimpiadă, a cincea mie de la creaţiune, iar după anii evreilor 4147 şi anul 93 de la întemeierea Romei, de la eliberarea din robia Egiptului 580 şi de la distrugerea Sfintei Ţări anul 97. Pe timpul mai marilor din poporul romnan: Lucius, Sultonius, Marcellinus, şi cârmuitorul Hillaretes Palister şi pe timpul conducătorului general peste Iudeea, Comus Flavius şi pe vremea dregătorului asupra Ierusalimului, puternicul şi înaltul prinţ Ponţiu Pilat şi pe vremea procuratorului asupra Galileii, Irod Antipa şi pe vremea marilor Ana şi Caiafa-Aliaso şi Mail; mai marii Templului, Raban şi Amabelus, pe timpul marilor magistraţi ai oraşului Ierusalim: Simbinacasacio, Pompilei, Rufa şi comandantul oraşului Ioctenus
Eu, Ponţiu Pilat, procuratorul din Imperiul Roman, în Sala Înalţilor Prinţi, autentific şi condamn la pedeapsa cu moartea pe cruce, pe numitul, de popor, Iisus Hristos Nazarineanul, om răzvrătitor contra legilor lui Moise şi contra majestăţii sale Tiberiu, Cezar şi Împărat al Romanilor. Ordon şi hotărăsc moartea Lui, prin răstignirea pe cruce, împreună cu alţii, după obiceiul celor condamnaţi de mulţimea poporului, atât bogat cât şi sărac, pentru aceea că: n-a încetat a acţiona pentru a face răscoală şi pentru a produce pagube în Iudeea, cât şi pentru aceea că se numeşte pe sine Fiul lui Dumnezeu şi rege al Ierusalimului şi de asemeni pentru că ameninţă cu distrugerea Ierusalimului şi a Sfântului Templu, şi pentru că a refuzat să plătească tribut Cezarului, şi pentru că a îndrăznit să intre în Ierusalim cu ramuri de finici, fiind aclamat de o mulţime de oameni, ca şi un rege, intrând după aceea în Ierusalim şi în Sfântul Templu. […]

Citeşte mai departe:  http://consultjuridic.blogspot.com/2011/04/textul-condamnarii-domnului-isus.html

, , , ,

Lasă un comentariu

Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Culturii şi Cultelor: Cultele Neoprotestante (Evanghelice)

CULTELE NEOPROTESTANTE (EVANGHELICE)
Baptist, Adventist de Ziua a Şaptea, Penticostal, Creştin după Evanghelie, Biserica Evanghelică Română)

Aceste confesiuni au apărut ulterior celor protestante şi propagă principii şi concepţii teologice specifice creştinismului, ele distingându‑se în special prin ritualul şi practicile de cult extrem de simplificate, foarte uşor accesibile fiecărui credincios.
Principalele caracteristici comune ale acestor confesiuni sunt: nu recunosc tainele bisericeşti; nu au cultul sfinţilor, ori al icoanelor; nu admit ierarhia bisericească; practică, cu unele excepţii, botezul la majorat şi „preoţia universală” (orice credincios poate citi şi interpreta Biblia).
Serviciile de cult sunt foarte simple, constând din rugăciuni, cântări religioase, ore de catehizare şi predică, iar actele de cult sunt: Cina Domnului, căsătoria, botezul. Acestea nu sunt socotite taine.
Credincioşii acestor culte se abţin de la consumul băuturilor alcoolice, al tutunului şi unii chiar de la consumul cafelei sau al cărnii.
În România, grupările neoprotestante au apărut la mijlocul secolului al XIX‑lea şi începutul secolului XX, prin intermediul unor unor evanghelişti străini (elveţieni, germani, polonezi, maghiari), iar primii convertiţi au fost cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale (germani, ruşi, maghiari). Citeşte tot pe site-ul Ministerul Culturii şi Cultelor

http://www.culte.ro/DocumenteHtml.aspx?keyword=biserici-culte

, , , , , , ,

Lasă un comentariu

Petiţie referitoare la incadrare grad persone cu handicap

Te rog frumos daca vrei sa citesti si sa semnezi aceasta petitie referitoare la criteriile de incadrare grad persoane cu handicap, acele criterii sunt facute parca impotriva persoanelor cu handicap.De aceea am initiat aceasta petitie si m-as bucura daca ai semna si tu.

http://www.petitieonline.ro/petitie-p44837053.html

Nu e vorba de o lege. Este distinctie intr-o Lege si un Ordin al unui ministru.

Ordinul este inferior Legii, insa in cazul de fata Legea 448/2006 face referire la drepturile persoanelor cu handicap.Toate persoanele  cu handicap sunt subt jurisdictia acestei legi, insa cea care face incadrarea sau selectia petru a beneficia de drepturile conferite de lege, este acest Ordin 762/2007.

Insa acest Ordin a inlocuit altul mai bun, in sensul ca celalat trata cu respect persoanele cu handicap, era facut si adaptat la legislatia Europeana. De fapt a fost facut in perioada cand Romania trebuia sa-si adapteze legislatia la cea Europeana din cauza aderarii. Insa dupa aderare au schimbat „placa” cu Persoanele cu hadicap. Astfel au schimbat acel Ordin European cu unul din anu 1992, care nu era bun ASTFEL  nu trebuia adaptat legislatiei europene. Aceasta petitie are tocmai acest scop, sa revenina la celalat Ordin care trata cu respect persoanele cu handicap.

– Timoftei Silviu, Hunedoara

http://www.petitieonline.ro/petitie/revenirea_la_ordinul_mmfes_si_msp_726_2002-p44837053.html

, , , ,

Un comentariu

Declaraţia de la Timişoara – un apel la conştiinţa creştină

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA
Str. Zmeica nr. 12, sector 4, Bucuresti
Tel. 0745.783.125 Fax 0318.153.082
www.alianta-familiilor.ro
office@alianta-familiilor.ro 26 August 2010

DECLARATIA DE LA TIMISOARA (un apel la constiinta crestina)

Va rugam pe toti: (1) sa cititi Declaratia de la Timisoara; (2) sa o semnati; (3) si sa o dati mai departe la toti cunoscutii d-tra sa o semneze. Linkul Declaratiei este acesta:  http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timisoara.php
Important: semnarea Declaratiei se face in doua etape. Bifati linkul si semnati Declaratia. Apoi veti primi un mesaj care va va cere sa confirmati semnatura apasind pe un link de confirmare. Fara confirmarea semnaturii, numele si semnatura d-tra nu vor apare in lista semnatarilor.
Ce este Declaratia de la Timisoara?
Declaratia de la Timisoara isi are originea in dezbaterile participantilor la conferinta anuala AFR tinuta pe 20 martie la Centrul Areopagus din Timisoara. S-a discutat faptul ca in alte tari crestinii iau pozitii publice privind valorile crestine si le afirma relevanta in viata sociala si publica. Am observat tendinte in Romania, dar mai ales in Uniunea Europeana, unde valorile crestine si traditionale, valorile familiei, si in general moralitatea si decenta sunt marginalizate in numele si in favoarea unui secularism fundamentalist tot mai ingust la minte si agresiv. Noua nu ne este rusine de valorile crestine. Nu ne este rusine sa le traim, sa ne ghidam viata dupa ele, sa le profesam in spatiul public, si sa le promovam. Si nici nu suntem timizi in dezaprobarea actiunilor si pozitiilor anticrestine si imorale ale celor care promoveaza valorile mortii. In consecinta ne-am gindit ca e potrivit ca noi, participantii la conferinta, sa lansam acest document extraordinar, un apel la constiinta crestina, in care sa identificam pilonii fundamentali ai societatii pe care ne-o dorim si in care dorim sa ne crestem copiii. Acesti piloni au asigurat supravietuirea societatii si civilizatiei si dorim sa continuie sa asigure fericirea si supravietuirea generatiilor viitoare.

, , , , ,

Un comentariu

Relaţia Stat-Biserică în vremuri de criză – Ionuţ Nistor

“…Voi zidi BISERICA MEA şi porţile locuinţei morţii nu o vor birui!”– Isus Hristos

Fie că se vrea a se recunoaşte sau nu, Biserica a pătruns în toate sectoarele vieţii sociale. În aceeaşi măsură, şi puterea politică s-a amestecat în toate chestiunile vieţii sociale, chiar şi ale Bisericii.
Demersul meu este acela de a marca amestecul Statului, prin mijloacele sale avute la dispoziţie, în viaţa Bisericii.
Desigur, nu am făcut o prezentare exhaustivă a elementelor care definesc relaţia Statului cu Biserica în prezent ci am surprins doar unele aspecte ce pot constitui o bază pentru un studiu mai amănunţit care să exprime mai clar modul în care Statul s-a străduit să-şi impună punctul vedere în faţa Bisericii.
În lumea contemporană, relaţia Stat-Biserică îmbracă forme diferite, în funcţie de tradiţiile specifice fiecărei ţări. Constituţia Statelor Unite ale Americii conţine prevederi explicite care interzic Congresului elaborarea de legi menite fie a oficializa o religie, fie a declara prohibită practicarea liberă a unei religii. Uniunea Europeană recunoaşte prevalenţa dreptului intern în chestiunea privitoare la interacţiunea statelor membre cu entităţile religioase, atâta timp cât se respectă tratatele şi convenţiile internaţionale. Articolul I-52 al Tratatului constituţional al Uniunii Europene prevede că aceasta respectă şi nu prejudiciază statutul de care beneficiază bisericile şi asociaţiile sau comunităţile religioase în statele membre în virtutea dreptului naţional.
Pe lângă prevederi constituţionale ce au în vedere libertatea religiei sau recunoaşterea în anumite ţări, prin legea fundamentală, a unei biserici de stat (Malta), majoritatea ţărilor care aparţin Uniunii Europene practică recunoaşterea prin legi speciale a denominaţiunilor religioase.
În România, principiul separării bisericii de stat nu este reglementat din punct de vedere legal. Se cunoaşte intenţia Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România de a include acest principiu în statutul de funcţionare al cultului dar nu s-a primit aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor care a catalogat principiul drept neconstituţional.
In acest sens, Constituţia susţine autonomia cultelor religioase.

Acest principiu, al autonomiei, este susţinut în Constituţia României republicată în 2003 prin următoarele prevederi:

Art.29- Libertatea conştiinţei
(3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.
(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.
Art.32-Dreptul la învăţătură
(7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.

Citeşte TOT pe blogul lui Ionuţ Nistor

, , , , ,

Lasă un comentariu

HotNews: O comisie prezidenţială propune legalizarea prostituţiei si a consumului de droguri

HotNews.ro - Stiri non-stop
Subiectele zilei
Marti, 22 Septembrie 2009
O comisie prezidentiala propune legalizarea prostitutiei si a consumului de droguri
O comisie prezidentiala propune legalizarea prostitutiei si a consumului de droguri. Legalizarea sexului comercial (nu si a intermediarilor de servicii sexuale) ar fi o posibilitate de control a […]

, , ,

Lasă un comentariu

„Stat şi religii în România – o relaţie transparentă?”

Notă introductivă 
  
Raportul „Stat  şi religii în România-o relaţie transparentă?” a fost elaborat de
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki în
cadrul proiectului „Către transparenţă în implicarea statutlui în probleme religioase”,
cu sprijinului Ambasadei Elveţiei la Bucureşti.
 
Prin intermediul acestui raport, APADOR-CH a dorit a aduce la cunoştiinţa
publicului maniera cum interacţionează instituţiile publice româneşti şi minorităţile
religioase recunoscute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor, mai ales pe fundalul unei sensibilităţi scăzute a autorităţilor
publice centrale şi locale în legătură cu aspecte ale libertăţii de religie şi conştiinţă
privind minorităţile religioase.
 
În România ultimilor ani, persoane sau entităţi care nu aparţin majorităţii ortodoxe
au acuzat tratamente discriminatorii în diverse domenii cum ar fi accesul pe piaţa
muncii, serviciile religioase cum ar fi înmormântările, învăţământul religios în
şcolile publice etc.
 
Pe de altă parte, cultele religioase recunoscute oficial au beneficiat de diverse forme
de sprijin din partea statului (scutiri de la plata unor impozite, fonduri
nerambursabile pentru construirea/renovarea de lăcaşuri de cult, sprijin pentru
salarizarea personalului, parteneriate cu autorităţi publice).
 
Cu toate că acest sprijin se realizează prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat
sau de la bugete locale, deci din banii contribuabililor, publicul din România nu are
acces la informaţii privind criteriile în baza cărora statul sprijină sub diverse forme
activităţile comunităţilor religioase sau la ce nivel se ridică suportul acordat fiecărei
grupări religioase.
 
În plus, la sfârşitul anului 2006 a fost adoptată o nouă lege privind libertatea
religioasă ale cărei prevederi au fost aspru criticate fiind considerate restrictive. La
mai bine de un an de la adoptare, nici publicul, nici organizaţiile guvernamentale nu
au acces facil la infomaţii despre impactul pe care adoptarea noii legi l-a avut asupra
cultelor, asociaţiilor, grupărilor religioase.
 
În consecinţă. APADOR-CH  şi-a propus să realizeze, din perspectiva minorităţilor
religioase din România, o cercetare atât asupra modului în care este acordat sprijinul
din partea statului, cât şi asupra impactului pe care noua lege a cultelor a avut-o în
practică. Raportul descrie practicile actuale ale autorităţilor publice centrale şi locale 
 

Citește restul acestei intrări »

, , ,

Un comentariu

%d blogeri au apreciat: