Asociaţia Muzicală „Forte Fortissimo”- Deva

Prezentăm câteva  din etapele pe care Asociaţia Muzicală „Forte Fortissimo” le-a parcurs de la începuturi.

 

În anul 1995  fratele conf. dr. Ioan Pop din Cluj Napoca este trimis la Arad ca preşedinte al unei comisii de bacalaureat, unde împreuna cu dirijorul Pui Marc îl întâlneste pe Petre Frunzău, dirijor de fanfară, cor si orchestra la biserica baptista Renasterea, Micalaca.

Din discuţiile purtate, cei doi au constatat că aveau aceeaşi pasiune pentru scris ,,boabe” – cum numeau ei, în glumă,  notele muzicale – şi au înţeles că pot face ceva pentru revigorarea modului de închinare prin fanfarele din bisericile evanghelice, care au suferit un serios declin în perioada regimului comunist.

 

Prima modalitate  de revigorare, ce li s-a părut a fi bună, a fost organizarea unor  festivaluri locale, zonale şi memoriale, iar mai apoi chiar a festivalurilor naţionale.

 

Revigorarea miscarii muzicale a fanafarelor din Romania avea ca scop şi implicarea cât mai multor tineri şi copii în fanfarele din biserici. Atunci nu se bănuia ce amploare va lua această activitate. Au găsit şi un nume provizoriu, Societatea fanfarelor ,,Forte Fortissimo’’, nume care s-a schimbat până s-a ajuns la forma actuală, Asociaţia Muzicală ,,Forte Fortissimo’’.

 

Din anul 1998, cu prilejul Festivalului naţional de la Deva, grupul de initiativă s-a mărit cu fratele Gheorghe Pop din Deva, în calitate de secretar al asociaţiei.

 

În anul 2001 s-au început demersurile pentru rezervarea numelui, la Ministerul Justiţiei. Numele propus a fost ,,Asociaţia Muzicală a Fanfarelor’’. Cu acest nume s-au pornit procedurile pentru obţinerea personalităţii juridice la Judecătoria din Deva. Fratele Gheorghe Pop a acceptat ca sediul să fie în casa sa din Deva.

 

În ziua de 25 februarie 2002 prin Încheierea civilă se recunoaşte personalitatea juridică a asociaţiei, avand ca membri fondatori pe Ioan Pop din Cluj-Napoca-preşedinte, Petru Frunzău din Arad-  vicepreşedinte, Gheorghe Pop din Deva-secretar şi Ioan Petruşan- cenzor. Fondul social al asociaţiei în valoare de 3.500.000 lei, s-a constituit din donaţiile iubitorilor de fanfară din Deva.

 

În anul 2006, în urma dorinţei unor orchestre, s-a hotărât schimbarea numelui, eliminându-se ,,a fanfarelor’’ pentru a putea face parte din organizaţie atât orchestre cât şi coruri.

 

În 13 noiembrie 2006 prin încheierea civilă nr.4567, Judecătoria Deva admite cererea de schimbare a numelui şi modificările necesare ale Actului constitutiv. Cu acest act s-a completat consiliul director cu fraţii Kiss Iuhas Zsolt din Arad şi Ciupuligă Sever Dorin din Şofronea pentru orchestre, iar pentru fanfare cu Popa Emanuel Florin din Haţeg şi Ilonca Ciprian din Arad.

 

Pe parcursul anilor, începând cu anul 1995 s-au desfăşurat următoarele festivaluri  naţionale, care au fost precedate de festivaluri zonale, locale şi memoriale :

 

 • 1995, ARAD, la Biserica Creştină Baptistă ,,Renaşterea”  la care au participat fanfarele din Arad -,,Renaşterea”, Arad -,, Speranţa”, Aradul Nou, Arad Gai, Covăsânţ.

 

 • 1996, ARAD, la Biserica Creştină Baptistă ,,Renaşterea” la care au participat fanfarele din Arad -,,Renaşterea”, Curtici, Timişoara-,, Betel”, precum şi fanfarele reunite ale  localităţilor Chitichaz şi Micherechi din Ungaria , cu două festivaluri zonale la Cluj Napoca şi Tulca.

 

 

 • 1997, ARAD, la Biserica Creştină Baptistă ,,Renaşterea” la care au participat fanfarele din Tulca, Cehei, Aradul Nou, Curtici şi Arad -,,Renaşterea”, cu două festivaluri zonale la Jibou, Buteni, Seleuş, Tinăud, Timişoara.

 

 • 1998, DEVA, la Biserica Creştină Baptistă ,,Sfânta Treime” la care au fost nominalizate şi au participat fanfarele din Deva, Lugoj, Caransebeş, Cehei, Covăsânţ, Arad – ,,Renaşterea”, Oradea 4, Aradul Nou, în  1998 au avut loc festivaluri zonale la Baia Mare, Vadul Crişului, Caransebeş, Arad- ,,Speranţa”, Lugoj- ,,Harul”. Juriul a fost format din invitaţi speciali din ţară şi străinătate şi anume: Francisc Dobondi din Suedia, Florian Burcă din S.U.A. , Otniel Ciurdar din S.U.A., Ionică Haplea din Cluj Napoca, N. Mureşan din Cluj Napoca şi Titus Tonea din Oradea.

 

 

 • 1999, LUGOJ, la Biserica Creştină Baptistă ,,Harul”. Au participat fanfarele din Biserica Baptistă ,,Harul” din Lugoj,  Biserica Baptistă ,,Renaşterea” din Arad, Biserica Baptistă Bistriţa, Biserica Baptistă Şega Arad şi Biserica Baptistă Timişoara 2. În anul 1999 s-au desfăşurat festivaluri zonale la Chiuieşti, Călacea, Gotlob, Arad Şega, Deva şi primul festival memorial „Traian Fărcaş”  la Covăsânţ.

 

 • 2000, CLUJ NAPOCA, la Biserica Creştină Baptistă Mănăstur nr. 1, str. Ospătăriei. Au fost nominalizate fanfarele din Biserica Baptistă Buteni, Biserica Baptistă Arad -,,Renaşterea’’, Biserica Baptista Bistriţa, Biserica Baptistă Arad Şega, Biserica Baptistă Covăsânţ, Biserica Baptistă ,,Harul’’Lugoj. În anul 2000 s-au desfăşurat festivaluri zonale la Satu Mare, Salonta, Haţeg, Seleuş, Rădeşti, Pecica, Aradul Nou, Timişoara.

 

 

 • 2001, TIMIŞOARA, la Biserica Baptistă ,,Betel’’. Au fost nominalizate fanfarele din Biserica Baptistă ,,Betel’’ Timişoara, Biserica Baptistă Bistriţa, Biserica Baptistă ,,Golgota’’ Caransebeş, Biserica Baptistă ,,Sfânta Treime’’ Deva, Biserica Baptistă ,,Harul’’ Lugoj, Biserica Baptistă ,,Renaşterea’’ Arad, Biserica Baptistă Şega Arad. Pe parcursul anului 2001 s-au desfăşurat festivaluri zonale la Arad -,,Renaşterea’’, Hălmagiu, Jebel, Bocşa Montană, Macea.

 

 • 2002, CĂLACEA, jud. Bihor, la Biserica Creştină Baptistă. Au fost nominalizate fanfarele din: Biserica Baptistă Călacea, Biserica Baptistă Tinăud, Biserica Baptistă Bistriţa, Biserica Baptistă ,,Speranţa’’ Arad, Biserica Baptistă ,,Harul’’ Lugoj, Biserica Baptistă ,,Sfânta Treime’’ Deva, Biserica Baptistă Şega Arad, Biserica Baptistă ,,Renaşterea’’ Arad, Biserica Baptistă ,,Emanuel’’ Timişoara. Pe parcursul anului 2002 s-au desfăşurat festivaluri zonale şi memoriale la Cluj-Napoca Biserica Penticostală str. Carpaţi – memorial Fărcaş, Bucovăţ, Buteni, Eftimie Murgu, Arad ,,Speranţa’’- memorial Maghici.

 

 

 • 2003, BOCŞA, la Biserica Creştină Baptistă ,,Emanuel’’. Au fost nominalizate fanfarele din Coronini, Moldoviţa, Beznea, Timişoara ,,Betel’’, Covăsânţ, Bistriţa, şi un quartet din Deva. Pe parcursul anului 2003 s-au desfăsurat festivaluri zonale la Arad la Filarmonică, Moldova Veche, Timişoara ,,Emanuel’’.

 

 • 2004, ARAD, Biserica Creştină Baptistă ,,Renaşterea’’, ediţie jubiliară, fiind cea de a zecea. Au fost nominalizate fanfarele din Arad ,,Renaşterea’’, Buteni copii,  Bistriţa, Cluj-Napoca  Carpaţi, Lugoj ,,Harul’’. Pe parcursul anului 2004  s-au desfăşurat festivaluri zonale şi memoriale: Bucureşti- ,,Golgota’’, Arad -,,Filarmonica’’, Şiria, memorialul ,,Traian Fărcaş’’.

 

 

 • 2005, BISTRIŢA, la Biserica Creştină Baptistă. Au fost nominalizate fanfarele din Bistriţa, Buteni Scoala populară de artă Arad clasa externă Buteni, Cluj Carpaţi, Deva ,,Sfânta Treime’’. Pe parcursul anului 2005 s-au desfăşurat festivaluri zonale la Dej, Gurahonţ, Tăut.

 

 • 2006, ORADEA, la Universitatea ,,Emanuel’’. Au fost nominalizate fanfarele din Arad ,,Speranţa’’, Curtici, Aradul Nou ,,Biruinţa’’, Răchitova, Covăsânţ, Arad Şiria, Deva ,,Sfânta Treime’’, Deva şi Şiria reunite. Pe parcursul anului 2006 s-au desfăşurat festivaluri zonale la Suceava, Arad ,,Speranţa’’, Curtici, Peştiş, Oradea ,,Sion’’, Braşov, Mierlău.

 

 

 • 2007, LUGOJ, la Biserica Creştină Baptistă ,,Harul’’. Au fost nominalizate fanfarele din Lugoj ,,Harul’’, Cil, Biserica Penticostală, Curtici, Arad ,,Renaşterea’’ & Şiria, Tulca ,,Providenţa’’. Pe parcursul anului 2007 s-au desfăşurat festivaluri zonale la Almaş, Biserica Penticostală, Zalău, Biserica Penticostală, Tulca, Tăut, Pestis.

 

 • 2008, CIL, la Biserica Creştină Penticostală. Au fost nominalizate fanfarele din Cil, Curtici, Cluj str.Albini, Deva ,,Sfânta Treime’’, Peştiş, Tulca. Pe parcursul anului 2006 s-au desfăşurat festivaluri zonale la Bucureşti ,,Golgota’’, Tăut, Curtici, Călacea, Peştiş.

 

 

 • 2009, SUCEAVA, la Biserica Creştină Baptistă ,,Maranatha”. Au fost nominalizate fanfarele din Suceava, Bistriţa, Bucureşti ,,Golgota’’, Cluj ,,Betel’’, Şiria, Răchitova. Pe parcursul anului 2009 s-au desfăşurat festivaluri zonale  in Cluj Napoca, Biserica Penticostala Betel Zorilor, Făget, Vicovul de sus, Pecica.
 • 2010 – Pentru acest an s-au propus 3 festivaluri nationale, prima editie pentru copii, la Calacea, jud. Bihor, prima editie pentru tineret, la Siria, jud.  Arad, si a XVI-a editie „Forte fortissimo” la Cluj-Napoca Biserica Penticostală Carpati.

 

În ultimii ani s-au organizat patru ediţii ale Şcolilor de vară pentru copii şi tineret, astfel in 2006, 2007 şi 2009 la Oradea Universitatea ,,Emanuel’’, iar în anul 2008 la Suceava.

 

Pentru a putea lua legătura cu liderii asociaţiei, în vedere obţinerii mai multor informaţii şi eventuale propuneri de organizarea unor festivaluri, vă comunicăm datele de contact:

 

Asociaţia Muzicală ,,Forte Fortissimo’’ – sediul în Deva, str. Horia, nr. 151, cod poştal 330140, jud. Hunedoara.

 

Ioan Pop, preşedinte                     0746 137 857

Petrică Frunzău, vicepreşedinte    0746 793 937

Pop Gheorghe, secretar                 0744 181 677

 

 

 

 

 

 

 1. #1 by Anubt important pentru iubitorii muzicii de fanfara on aprilie 12, 2010 - 16:54

  Anul acesta, Asociaţia Muzicală ,,Forte Fortissimo’’ cu sediul în Deva, str. Horia, nr. 151, cod poştal 330140, jud. Hunedoara, organizează un concurs de creaţie cu tema ,,Imnul Forte Fortissimo”.

  Imnul trebuie să reflecte specificul activităţii de laudă la adresa Marelui nostru Mântuitor şi bucuria de a face parte din familia Sa.

  Atât versurile cât şi muzica trebuie să fie creaţii originale. Cei care pot să facă şi aranjamentul pentru fanfară sunt rugaţi să o facă. Se poate lucra şi în echipă cu menţionarea tuturor autorilor.

  Vă dorim succes !

  Pentru informaţii suplimentare şi pentru trimiterea lucrărilor apelaţi cu încredere la conducerea asociaţiei:

  o Ioan Pop, preşedinte tel. 0746 137 857
  o Petrică Frunzău, vicepreşedinte tel. 0746 793 937
  o Pop Gheorghe, secretar tel. 0744 181 677, e-mail: gigipoppdeva@yahoo.com

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: