Deva: Şcoala şi Grădiniţa „SAMUEL”

http://devabaptist.ro

Contact – Director Corina Rusu 0745 158298
corinabine[at]gmail.com

VIZIUNEA

Formarea generaţiilor viitoare de oameni după Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, creştini cu competenţă profesională şi integritate morală, care să aibă un impact pozitiv în dezvoltarea societăţii româneşti.

VALORILE

Calitate – excelenţă în munca academică
Caracter – integritate morală
Curtoazie – în relaţiile cu copiii, părinţii şi colegii

MISIUNEA

Să educe, să inspire, să provoace şi să sprijine fiecare elev să-şi atingă potenţialul maxim intelectual, social, fizic, emoţional şi spiritual, într-o atmosferă creştină de siguranţă şi apreciere, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său, a cadrelor didactice creştine calificate, cu o bază materială modernă şi în parteneriat cu alte şcoli creştine şi de stat.

http://devabaptist.com/ro/scoala.html

 1. #1 by TRINITY OUTREACH CENTRE DEVA, ROMANIA -CENTRUL CREŞTIN DEVA: on iulie 2, 2009 - 08:26

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Ordin nr. 4380 din 17/06/2009
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009
  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva

  ________________________________________
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie – aprilie 2009,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

  Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel”, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.
  Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.
  Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
  (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva revine fondatorilor.
  Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva.
  Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă „Sf. Treime” din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu

  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 4.380.

  <

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Ordin nr. 4381 din 17/06/2009
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009
  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva

  ________________________________________
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-aprilie 2009,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

  Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel", cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ "primar", limba de predare "română".
  Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.
  Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
  (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva revine fondatorilor.
  Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară "Samuel" din Deva.
  Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă "Sf. Treime" din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară "Samuel" din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu

  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 4.381.

  <

 2. #2 by Ordinul nr. 4380 din 17/06/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samuel" din Deva on iulie 2, 2009 - 08:29

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Ordin nr. 4380 din 17/06/2009
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009
  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva

  ________________________________________
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie – aprilie 2009,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

  Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel”, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.
  Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.
  Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
  (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva revine fondatorilor.
  Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva.
  Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă „Sf. Treime” din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu

  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 4.380.

  Ionut Nistor
  http://consultjuridic.blogspot.com

 3. #3 by De ce avem nevoie de o grădiniţă şi şcoală creştină? on octombrie 1, 2009 - 15:14

  In sens social-istoric, educaţia este procesul de transmitere si asimilare a experienţei – economice, politice, religioase, filosofice, artistice, ştiinţifice si tehnice – de la înaintaşi la urmaşi, act prezent încă din cele mai îndepărtate timpuri.
  Primele faze ale învăţării au fost realizate prin transmiterea experienţei nesistematic si oral pentru ca în etapele avansate de dezvoltare a societăţii, la unele popoare, spre exemplu la egipteni, indieni etc., educaţia se realiza ca iniţiere în temple, cunoaşterea fiind un act sacru. La grecii antici, educaţia avea un rol major şi acestui proces îi erau destinate persoane calificate (sclavi), care de multe ori întreceau stăpânii în pregătire.
  Pentru Platon, educaţia ar fi ,,arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.
  Aristotel, în lucrarea sa ,,Politica”, considera că educaţia ,,trebuie sa fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. In consecinţă, aceasta trebuie să pregătească viitori cetăţeni.
  Ulterior, educaţia se instituţionaliză prin şcoli si universităţi. Indiferent de nivelul de dezvoltare a culturii si civilizaţiei si de modalităţile de transmitere, s-a realizat dialogul generaţiilor, s-a asigurat continuitatea existentei materiale şi spirituale a omenirii.
  Apariţia creştinismului a avut un impact semnificativ şi asupra educaţiei, prin introducerea valorilor morale ca fundament al educaţiei, al formării caracterelor.
  Prin cuvintele Mântuitorului ,,Lăsaţi copiii sa vina la mine si nu-i opriţi…” (Matei 19:24), educaţia devenea o poartă de acces către divin, spre Dumnezeu. Domnul Isus Hristos era şi este perceput ca fiind şi ,,Învăţătorul”, la picioarele căruia s-au format multe caractere puternice care nu au abdicat de la principiile şi învăţăturile primite, chiar cu preţul vieţii lor.
  Multă vreme, învăţătura biblică predată în cadrul lăcaşelor bisericeşti a mers pas la pas cu educaţia şcolară.
  Apărută ca o necesitate socială, grădiniţa şi şcoala creştină trebuie să urmărească excelenţa în însuşirea competenţelor academice, la toate disciplinele şcolare, în concordanţă cu cerinţele MECI.
  În aceste instituţii, procesul de predare învăţare trebuie să fie holistic, adresându-se întregii personalităţi a elevului: cognitiv, fizic, emoţional, social şi moral-spiritual.
  Grădiniţa şi şcoala creştină trebuie să urmărească formarea caracterului, focalizându-se pe adevăr, sinceritate, respect reciproc, ajutor reciproc, integritate în toate domeniile vieţii: relaţii, muncă, viaţă de familie, viţa socială
  De asemenea, se urmăreşte participarea la activităţi sociale şi civice, dezvoltând în elevi sentimentul responsabilităţii sociale şi a participării civice, implicându-i în comunitatea locală, prin slujirea semenilor din orfelinate, case de bătrâni, ajutorarea săracilor, activităţi cu copiii străzii etc.
  Pe parcursul anilor de şcoală trebuie urmărită regenerarea spirituală a elevului, pentru ca acesta să trăiască în ascultare de legile şi poruncile Creatorului său, condiţie sine qua non a fericirii terestre şi a celei veşnice.
  Grădiniţa şi şcoala creştină va dezvolta în elevi o perspectivă creştină asupra lumii şi a vieţii care îşi are temeiul în Sfânta Scriptură.
  Elevii vor fi învăţaţi principiile integrării biblice în toate domeniile vieţii, depăşind treptat dihotomia sacru-profan, integrând treptat totul în domeniul sacrului, prin ascultare de voia lui Dumnezeu.
  Principiile creştine trebuie să pătrundă toate domeniile de activitate ale şcolii: procesul de predare învăţare, relaţii, administraţie, finanţe, conducere, activităţi extracurriculare , etc.
  Deoarece este demonstrat că nicio şcoală nu poate fi mai bună decât profesorii pe care îi are, grădiniţa şi şcoala creştină are ca angajaţi cadre didactice şi nedidactice regenerate spiritual, cu o înaltă calificare profesională, dar şi cu o înaltă ţinută moral-spirituală.
  Iată de ce este nevoie de o grădiniţă şi şcoală creştină!

  Ionuţ Nistor

 4. #4 by Corina Rusu on aprilie 6, 2012 - 06:35

  Inscriem copii de la varsta de doi ani in functie de locurile disponibile

 1. “Betleem” locul unde se primesc şi se dau daruri « Hunedoara Evanghelică
 2. Topul postărilor pentru luna mai 2012 « Hunedoara Evanghelică
 3. Topul postărilor pentru ultimele 30 de zile (august 2012) « Hunedoara Evanghelică

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: