Posts Tagged feedback

Valoarea pozelor şi-a feedback-ului:

, ,

Lasă un comentariu

GLS 2011, „Fii lider acolo unde eşti”

            Am anticipat cu nerăbdare summit-ul GLS din acest an de la Hunedoara copleşit de simţăminte amestecate : pe de-o parte regretând faptul că nu am întreţinut focul lăuntric pe care mărturiile şi mesajele împărtăşite  anul trecut  la summit l-au aprins în mine, pe de altă parte dorind să aud vocea Lui Dumnezeu comunicându-mi cu acurateţe şi într-un mod specific o viziune proaspătă şi inovatoare. Cert este că nu am fost dezamăgit în aşteptări, multe dintre principiile comunicate de către vorbitori transformându-se în ceea ce mă priveşte în motto-uri de viaţă.

Chiar dacă în cele două zile ale summitul-ui am auzit diverse păreri enunţate de către participanţi cu privire la faptul că structura şi conţinutul discursurilor exacerbează ideea de biserică instituţională (sau chiar biserica privită ca o intreprindere profitabilă), motto-ul „Lead where you are” evidenţiază faptul că vorbim de principii transferabile care nu sunt limitate la un anumit context cultural sau eclesiastic.

Bill Hybels ne-a reamintit cât de important este să fim angajaţi în slujire la potenţial maxim ţinând cont de resursele şi înzestrările noastre specifice. Astfel, spunea el, dacă ne vom mulţumi să fim provocaţi într-un mod optim nu vom ajunge niciodată să gândim cutezător, vom evita schimbarea care ne periclitează confortul şi ne vom plafona mult prea curând. Pe de altă parte, liderii care sunt provocaţi sub potenţialul lor vor deveni frustraţi că nu-şi pot exersa darurile şi abilităţile specifice, şi în ultimă instanţă vor pleca acolo unde valoarea lor va fi recunoscută şi fructificată. În ultimul rând, liderii care slujesc periculos de supra-provocaţi vor sfârşi extenuaţi şi descurajaţi.

Psihologul Henry Cloud ne-a prezentat cele trei categorii în care se încadrează fiecare om : înţeleptul, nebunul şi răul. Înţeleptul, observa dr. Henry Cloud atunci când este confruntat cu lumina îşi va ajusta comportamentul şi atitudinea la această revelaţie. Dacă îl confrunţi pe omul înţelept în adevăr şi dragoste, el îţi va mulţumi. Atunci când nebunul însă vine la lumină, el ajustează lumina încercând să schimbe adevărul scuzându-se sau minimalizând realitatea. Cel mai mare pericol îl reprezintă oamenii răi, care deşi pot fi în biserică au distrugerea în inimă şi se delectează producând durere celorlalţi.   

O viziune originală despre lume şi viaţă ne-a împărtăşit pastorul Erwin Mc Manus oferind o interpretare interesantă afirmaţiei din Eclesiastul 1:9 „nu este nimic nou sub soare” : Fără Dumnezeu spunea el, viaţa devine o repetiţie perpetuă şi monotonă. De ce am aştepta ca altcineva să creeze un viitor mai bun? Nu există nici un conflict, observa el, între talentul uman şi gloria lui Dumnezeu. Nu este aşa de greu să îi aduci pe oameni la Cristos, dacă le împărtăşeşti o poveste în care ei să se regăsească. Întrebarea la care am fost chemaţi să reflectăm în final era aceasta : Ce s-ar întâmpla dacă biserica ar redeveni centrul creativităţii umane?

Wess Staford, cu povestea impresionantă a pastorului Tadessa din Etiopia, Mama Maggie Gobran, dedicată slujirii celor mai săraci dintre săracii de la periferia oraşului Cairo, şi Bill Hybels evocând experienţa dramatică a lui Ieremia ne-au confruntat cu evidenţa chemărilor dificile. Cum te raportezi la chemare când nu slujeşti ca pastor într-o congregaţie de 20000 de membri, sau într-un bord de misiune cu un buget de milioane de dolari, sau, ca în cazul lui Ieremia când eşti convins că te afli in voia Domnului şi totuşi te loveşti de o împotrivire furibundă? Am înţeles foarte clar că liderii pot deveni în mod subtil dependenţi de narcoticul creşterii şi al succesului, însă atunci când cineva nu mai are nimic, Dumnezeu devine totul pentru el.

John Dickson a avut o pledoarie emoţionantă cu privire la umilinţă afirmând că societatea şi cultura noastră sunt cruciforme, modelate de măreţia smereniei demonstrate de Isus Cristos la cruce. Noi toţi, observa el, suntem mai atraşi de oamenii mari care sunt smeriţi decât de cei mari care ştiu că sunt mari şi vor să o ştim şi noi. Crucea Domnului Isus demonstrează fie că El nu a fost aşa de mare cum credem noi, fie că noi trebuie să redefinim măreţia.

Onorabilul Cory Booker, primarul oraşului Newark, ne-a motivat într-un mod original să luăm atitudine, să ne străduim în permanenţă să ne ridicăm mai sus, văzând ceea ce nu văd alţii, şi aşa cum şi el a fost îndemnat la rândul lui…să facem ceva. Fiecare dintre noi, spunea el, s-a născut un original, însă cei mai mulţi sfârşim într-un mod trist ca nişte simple copii.

Tânărul pastor de 31 de ani, Steven Furtick ne-a împărtăşit secretul credinţei temerare îndemnându-ne să săpăm şanţuri având convingerea că Dumnezeu le va umple cu apă. Dacă sapi un şanţ, spunea el, Dumnezeu va trimite ploaia. Cea mai tulburătoare afirmaţie a sa, în opinia mea, a fost aceasta : Dacă dimensiunea viziunii tale nu te intimidează, s-ar putea să îl insulte pe Dumnezeu.

În încheiere, gândindu-mă la scopul acestui summit aş dori să îi cer cu ardoare lui Dumnezeu în rugăciune să nu îngăduie ca în urma acestei revelaţii copleşitoare să mai putem rămâne la fel ca înainte, ci să fim motivaţi să facem….ceva, ceva care să ne afecteze slujirea într-o manieră înălţătoare şi dumnezeiască deopotrivă.     

Pastor, Daniel Ciobanu (Clopotiva, Hunedoara)

 

, , ,

Un comentariu

%d blogeri au apreciat: