Posts Tagged interpretare

Despre amvon şi alte simboluri (religioase)

Ştiţi bine că crucea este simbolul creştinismului, porumbelul simbolul păcii, şarpele simbolul lui Satan, însă ce-o simboliza, pentru noi evanghelicii, amvonul?

Cu câteva zile în urmă cineva mă sfătuia să nu mai notez „tot” ce zic predicatorii, pentru că şi ei sunt oameni, şi ei mai greşesc în vorbire, ca noi toţi de altfel, însă tot ei sunt aceia care prin vorbire ne dau sau nu ne dau direcţie (bună), ne îndreaptă privirile de la unele din non-valorile personale la valorile lui Dumnezeu, aşa cum le extrag şi le înţeleg ei din Scriptură. Prin vorbire ne ajută să facem diferenţa între ce e important la biserică şi în toate celelalte aspecte ale vieţii, de ceea e ce mai puţin important sau deloc.

Dar deja m-am lungit cu introducerea asta, să trec la subiect.

Sa luăm un scenariu, nu doar  fictiv, posibil. Un tânăr frate X e invitat la amvon să spună adunării câteva cuvinte. El refuză invitaţia de a urca la amvon şi vorbeşte oamenilor de la un microfon portabil.

Cel de la amvon interpretează aproximativ aşa gestul tânărului: „Mi-a plăcut de fratele că nu a venit la amvon. Smerenia aceasta să-l însoţească toată viaţa!…” iar adunarea răspunde Amin! (semn că e deacord)

Acuma eu (mă) întreb, da’ ce are aşa de special bucata aia de lemn/ pefeleu pe care o numim „amvon” încât a te considera nevrednic să te duci acolo, să vorbeşti de acolo, se cheamă smerenie? Hmm…

Oare ce semnificaţie dăm acestui simbol atot-prezent în bisericile noastre? Este el oare semnul puterii?

Tare mă tem că da, însă pe nedrept…

poza de aici

, , ,

Un comentariu

Studiul şi regulile (lui) – 3.Împărţirea Scripturii

Mi-am propus cu ceva vreme în urmă să scriu câte ceva despre studiul bibliei şi câteva din regulile de care trebuie să ţinem cont atunci când trecem de la pasul citirii la pasul adâncirii celor citite, la studiu.

Pentru că Sfânta Scriptură nu este în primul rând un manual tehnic, o carte care să prezinte doar legi şi precepte, ci este plină de povestiri, de naraţiuni, de întâmplări şi dialoguri în care oamenii pe care ni prezintă se confruntă cu tot felul de situaţii de viaţă sau cu filosofia de viaţa ce generează o anumită gândire şi comportament, atunci când ne interesează o anumită temă, sau subiect, trebuie să facem efortul de a trece dincolo de naraţiune, spre a extrage din text ceea ce prezintă în formă directă sau indirectă.

Efortul acesta, paşii pe care-i facem se supun unor reguli pe care trebuie să le cunoaştem şi să le respectăm dacă nu vrem să ajungem la erori grave de interpretare, să forţăm textul să „spună” altceva decât a intenţionat.

În România şi alte ţări europene se circulă pe partea dreaptă a drumului, însă dacă un englez (care în Anglia circulă pe partea stângă a drumului) vine în ţara noastră, el respectă regulile noastre, chiar dacă nu-i obişnuit cu ele, chiar dacă nu-i convin, chiar dacă i se par stupide sau inacceptabile, şi dacă nu le respectă RISCĂ să se „accidenteze” – a păşit pe un teren care are regulile lui. Aşa trebuie să facem şi noi pe „terenul” Sfintei Scripturi.

Am scris puţin despre:

  1. regula CONTEXULUI şi
  2. regula DESTINATARULUI,

iar acum vreau să prezint regula ÎMPĂRŢIRII Cuvântului lui Dumnezeu potrivit dispensaţilor istorice în care Dumnezeu ne-a vorbit şi s-a descoperit pe sine.

Ştim că la scoală am învăţat despre perioade diferite ale istoriei, tot aşa cum istoria fiecăruia se împarte în etapa copilăriei, a tinereţii, maturităţii şi bătrâneţii – „regulile” vieţii fiind oarecum altfel în fiecare perioadă.

Şi Dumnezeu a împărţit istoria omenirii şi a marcat-o cu evenimentele majore pe care El le-a pregătit, tot aşa cum şi noi împărţim erele în „înainte de Hristos” şi „după Hristos”. Dumnezeu vorbeşte despre „măsuri ale nelegiuirii”, despre „vremurile Neamurilor” despre „împlinirea vremii” sintagme care ne arată că Dumnezeu urmăreşte cu atenţie curgerea timpului şi felul în care se raportează la el.

„În debutul epistolei către Evrei ni se spune ca Dumnezeu „a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri si in multe chipuri”, iar acum „la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor si prin care a facut si veacurile” (Evrei 1:1-2).

Din simpla lectura a acestui text înţelegem ca „in vechime” Dumnezeu a vorbit altfel decât „la sfârşitul acestor zile”, iar ce le-a spus „părinţilor noştri prin prooroci” este altceva decât ceea ce „ne-a vorbit prin Fiul”. – Biblia cu Explicaţii, Dispensaţiile istorie, pg.237

Ca sa „împărţim drept Cuvântul adevărului” (2 Tim. 2:15) trebuie să ţinem cont de aceste lucruri şi să căută să înţelegem fiecare lucru pe care Scriptura ni-l spune ţinînd cont de CONTEXT, de DESTINTARII direcţi ai acelui cuvânt şi de ÎMPĂRŢIREA corectă a (con)textului potrivit perioadei istorice pe care o prezintă.

Cercetătorii Scripturilor au constatat că se pot creiona 7 perioade distincte în istoria omenirii aşa cum e ea prezentată de Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare din aceste perioade fiind urmată de o vreme sau un act al judecăţii divine, aşa cum între lumina fiecărui braţ al sfeşnicului există o „fâşie” de întuneric.

I. Dispensatia inocentei Edenice (Geneza 1-3), a nevinovăţiei dinaintea păcatului.
– încheiata cu izgonirea din rai.

II. Dispensatia conştiinţei, înainte de Sinai (Fapte 17:30; Romani 2:12-16,5:13,14).
– încheiata prin potop, turnul Babel si robia Egipteana

III. Dispensatia Legii (Galateni 3:19-25; 1 Corinteni 9:20)
– încheiata prin lepădarea lui Israel.

IV. Dispensatia Bisericii (Ioan 1:17; Rom. 6:14; 10:4; Gal. 3:8)
– încheiată prin „Ziua Domnului”.

V. Dispensatia Judecăţii (Isaia 24:1-22; Apocalipsa 3:10)
– încheiată prin nimicirea lui Anticrist.

VI. Dispensatia Mileniului (Is. 11:1-9; Ezechel 34:23-31; Apocalipsa 20)
– încheiată prin nimicirea lui Satan si prin Judecata de la urma.

VII. Dispensatia slavei viitoare (Apocalipsa 21, 22)
– fără sfârşit.

„Când Domnul Isus a stat in picioare in sinagoga din Nazaret si I S-a dat sa citeasca din profetul Isaia (Luca 4:16-20), El a facut ceva de neimaginat pentru ascultatorii Sai evrei: S-a oprit la mijlocul unei propoziţii si … a închis cartea! Pasajul era din Isaia capitolul 61:1-2 si in loc sa mearga pana la capat, Isus s-a oprit la cuvintele „sa vestesc un an de indurare al Domnului” si n-a mai citit: „si o zi de razbunare a Dumnezeului nostru”.

Domnul Isus s-a oprit din lectura la punctul care marca delimitarea dintre cele doua dispensatii. Intre cele doua jumatati ale propoziţiei s-au scurs deja aproape 2.000 de ani, vremea Bisericii, „vremurile Neamurilor” (Luca21.24)
” – Biblia cu Explicaţii, Dispensaţiile istorie, pg.238

Concuzie: De-am fi şi noi aşa de sensibili şi atenţi atunci când citim Scriptura, să ştim când şi unde să ne oprim, să înţelegem ce e scris acolo pentru noi în mod direct, şi ce e pus acolo doar pentru învăţătura noastră, să ştim când să închidem şi când să deschidem „cartea interpretării” !

„Pavel le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi, şi a căutat să-i încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin Prooroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă pînă seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n’au crezut.
Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n’a adăugat decît aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfînt prin proorocul Isaia către părinţii voştri, cînd a zis: „Du-te la poporul acesta, şi zi-i: „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea. Căci inima acestui norod s’a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Să ştiţi dar că mîntuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă Neamurilor, şi o vor asculta.” Faptele Apostolilor 28. 23-28

Doamne ajută !

Citeşte despre regula nr.4 „Regula celor 3 APLICAŢII  de bază”

, , , , ,

7 comentarii

love-ituri

[…]

„Tu ne loveşti ca să ne faci un bine

cum cuiu-şi creşte floarea sub ciocan

şi ca unirea lui să ţină bine

mai baţi un cui împodobit cu şpan.”

, , , , , , ,

Un comentariu

%d blogeri au apreciat: