Posts Tagged metoda

Ei aşa făceau lucrarea

„Lucrarea este mare şi întinsă, şi noi suntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii. 20 La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi.” 21 Aşa făceam lucrarea: jumătate din noi stând cu suliţa în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor.”

Vezi textul biblic, Neemia 4:19-21

, , , , ,

Lasă un comentariu

De-ale ziarului (goodNewspaper)

Într-o egală măsură, sau chiar într-o măsură mai mare, este importantă metoda şi nu doar informaţia.

, , ,

Lasă un comentariu

Schimbă subiectul! :)

Cand te gandeşti la o problemă care-ţi revine din nou şi din nou în minte, se cheamă că te îngrijorezi. […] Dacă ştii cum să te îngrijorezi, ştii deja cum să meditezi!

„When you think about a problem over and over in your mind, that`s called worry. When you think about God`s Word over and over in your mind, that`s meditation.  If you know how to worry, you already know how to meditate!” – Rick Warren, Purpose Driven Life, pg. 90 (trad. R.B.)

, , , , , , ,

Lasă un comentariu

Una dintre metodele Lui

Cand Dumnezeu vrea să ne pedepsească, ne lasă în pace.

(…God,…leave me  ALONE !) – vezi Romani cap.1

, , , ,

Un comentariu

%d blogeri au apreciat: