Posts Tagged militari

Apariţie editorială: „Scutul credinţei”

soldati

„Cartea „Scutul credinţei” este constituită dintr-o serie de mărturii biografice, aparţinând unor personalităţi militare, atât din România, cât şi din alte ţări. Trăirile şi ideile autorilor reliefează diferitele experienţe profesionale şi personale, toate constituindu-se într-un demers în favoare credinţei creştine. Pasajele şi referirile la Sfânta Scriptură constituie o adevărată structură de rezistenţă, o adevărată coloană vertebrală a ideilor şi trăirilor autorilor.”

Citeşte tot: http://asociatiacornelius.blogspot.ro/2013/04/aparitie-editoriala.html

, ,

Lasă un comentariu

Rugăciunea, arma militarilor evanghelici (Şelimbăr, 2011)


 În  zilele de  30 septembrie – 1 şi  2 octombrie, la Centrul Crestin Pacea din Şelimbăr – Sibiu a avut loc cea de-a X-a întâlnire de rugăciune şi părtăşie a credincioşilor evanghelici care, pe lângă calitatea de copii ai Domnului au şi aceeaşi profesie – militari, din „ceata sutaşului Cornelius”.

Reuniţi  sub motto-ul « …să cunoaşteţi dragostea lui Hristos…»(Efes. 3:19), cei 47 de participanţi au avut parte de părtăşia  Domnului  şi de bucuria revederii.

Ca o concluzie a prezentării binecuvântărilor şi a poziţiei creştinului în Hristos, Apostolul Pavel se roagă pentru creştinii din Efes ca aceştia să poată pricepe dimensiunile dragostei Lui (lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea) şi să cunoască această dragoste, care este mai presus de orice altă cunoaştere şi care constituie condiţia umplerii cu toată plinătatea lui Dumnezeu, premiza de căpătâi a dobândirii noii identităţi necesare trăirii ca şi creştin, conform Adevărului care este în Isus.

Din acelaşi motiv, cât şi pentru a aprofunda realitatea acestui subiect pentru militarii creştini, ne-am strâns laolaltă pentru a mărturisi unii altora despre dragostea lui Isus Hristos, despre purtarea Lui de grijă, despre harul Său nespus de mare.

Întâlnirea de rugăciune şi părtăşie a fost condusă de fratele pastor şi capelan militar Gabi Gheorghiaş împreună cu fratele col.(r.) Mihai Brumă care pentru încă 2 ani va conduce activităţile militarilor creştini din România.

La părtăşia fraţilor militari s-au alăturat  şi fraţi  din SUA (Barnes Dick- reprezentantul Asociaţiei pentru Educaţie şi Slujire a Militarilor Creştini), din Moldova (Eduard Roşca- preşedintele Asociaţiei Militarilor Creştini Cornelius), din Bulgaria (Grozdan Stoevski-lider regional pentru Europa  Centrală şi de S-E al Organizaţiei  Internaţionale de Slujire în armată şi Valentin din serviciul de pază demnitari).

Apreciem rugăciunile bisericilor locale  pentru  susţinerea pătrunderii Evangheliei în unităţile militare şi teatrele de operaţii.

 Domnul să fie lăudat pentru lucrarea Lui pe care o face cu fraţi dedicaţi pentru lărgirea Împărăţiei Lui !

 Mai multe informaţii privind lucrarea militarilor creştini cât şi modalitatea de contact  găsiţi  la adresa  www.asociatiacornelius.ro.

            Ionuţ Nistor, Biserica Creştină Baptistă Sfânta Treime Deva

, ,

3 comentarii

Grupul de rugaciune al politistilor si militarilor crestini

Către toate bisericile  evanghelice din județul Hunedoara,

Stimati frati

Cu bucurie vă anuntăm ca în judetul Hunedoara a luat fiinţă grupul de rugăciune al politiştilor, pompierilor, jandarmilor si militarilor creştini.

Dacă în data de 06.11.2009, la prima intâlnire, eram doar 3 credincioşi, la următoarea întalnire am fost 4, iar în data de 18.11.2009, la cea de-a treia întalnire am fost 12, printre care un politist care,  împreună cu soţia, si-au manifestat dorinta ca împreuna să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos în apa botezului, cu prima ocazie, la o biserică din Deva.

Mai sunt în lista noastră încă 18  purtători de uniformă din judetul Hunedoara si nădăjduim, cu ajutorul Domnului să ni se alăture în vederea rugaciunii. Cu o parte dintre  aceştia am luat legătura telefonic şi si-au manifestat dorinţa să se alăture grupului de rugaciune.

La întâlnirea din data de 18.11.2009, am stabilit ca obiective de rugăciune şi implicare două aspecte, astfel:

 1. Războiul spiritual împotriva diavolului care, după 1989, în România a făcut ravagii prin uciderea copiilor nenăscuti, atragând asupra natiunii române blestemul varsării sângelui nevinovat.

Printre primele legi dupa dupa 1989 a fost legalizarea avorturilor (a crimei). Avortul a fost legalizat de oameni, dar nu şi de Dumnezeu.

Sondajele arată că  doar 1% din copiii avortaţi sunt rezultat al violului sau al incestului. Peste 50 % dintre femei folosesc avortul ca şi metodă de contracepţie iar  75% din sarcini sunt avortate.

Cele mai multe avorturi le fac femeile între 15-30 de ani. Ingrijorător este faptul că şi minorele sub 15 ani apelează la această procedură, fapt care a necesitat reglementarea legală a avortului la aceste vârste.

Avortul a adus României locul întâi în Europa şi locul doi în lume. Din 31 decembrie 2007 şi până în prezent se estimeaza un număr de 17 milioane copii avortaţi.

Ce spune Dumnezeu despre avort?

 • Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii? Ei se strâng împotriva vieţii celui neprihănit, şi osîndesc sânge nevinovat. Psalmul 94.20,21
 • Să nu ucizi. Deuteronom 5.17
 • Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat! – Şi tot poporul să răspundă: „Amin!” Deuteronom 27.25

 • El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare Sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după Hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. 2 Timotei 1.9,10

De ce trebuie să preţuim viaţa?

 • Dar, Doamne Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul Tu eşti olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale. Isaia 64:8

Cine este creatorul copilului nenăscut?

 • Tu mi-ai întocnit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fară chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Psalm 139: 13-16

Cât de preocupat este Dumnezeu de viaţa nenăscutului?

 • Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam… Ieremia 1:5

Cine este suveran peste viaţă şi moarte?

 • Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis:   – Să nu ucizi. Exodul  20: 1,13

Trebuie copilul conceput în urma violului sau incestului să fie avortat?

 • Să nu omori pe părinţi pentru copii, şi să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să (plătească) fie omorât pentru păcatul lui. Deuteronom 24:16

Este femeia stăpână peste viaţa din pântecele ei?

 • Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Ezechiel 18:4

Iartă Dumnezeu celor care au avortat?

 • …sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 1Ioan 1:7b, 9
 • Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.Isaia 43:25

Care este misiunea noastră?      

 • Noi credem ca suntem chemati pentru a vorbi în apărarea celor care nu pot sa vorbească si a apăra dreptul la viată al celor care sunt în pantecele mamelor.

Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi! Proverbe 31.8

II.      Toti fraţii prezenti au hotărât, cu ajutorul Domnului, să vizităm în perioada sarbătorii Nasterii Domnului Isus azile de batrani si case de batrani si case de copii din jud. Hunedoara, să îi colindăm si din putinul nostru să la facem un mic cadou, pentru fiecare dintre acestia.

 • Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5.16

Urmatoarea întalnire a grupului de rugaciune din judeţul Hunedoara  nădăjduim să aibă  loc în   data de 25.11.2009, de la orele 17.00, la Biserica Crestină Baptistă Sfânta Treime din Deva.

Vă implorăm, pentru numele Domnului Isus, Creatorul vieţii, luptaţi cu noi!

Vă rugăm să ne purtati în rugăciunile voastre  si să ne sustineti în ceea ce facem.

Dumnezeu sa va binecuvinteze!

Robii Domnului Isus,

Nistor Ionut(inistor@gmail.com) si Florin Bolosin (florinbolosin@yahoo.com)

, , , , , ,

Lasă un comentariu

www.asociatiacornelius.ro

Urmaşii sutaşului Corneliu în România

,, În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”. Omul acesta era cucernic şi temător de  Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu”. Fapte 10.1,2

Tatăl Ceresc, în înţelepciunea Sa desăvârşită are un timp pentru fiecare lucru care se petrece sub soare.  În suveranitatea Sa a pregătit şi o modalitate de a-i încuraja pe credincioşii evanghelici înrolaţi în armată. După ce Dumnezeu a transformat viaţa unui ofiţer, Emil Constantin, a pus în inima lui o puternică dorinţă de slujire. Pentru acesta tot El a deschis o uşă la Ministerul Apărării, în cadrul Secţiei de Asistenţă Religioasă, unde a fost încadrat în funcţia de capelan militar. Începând cu 1 august 1999 Emil Constantin devenea primul capelan evanghelic din istoria Armatei României, reprezentând  militarii credincioşi care aparţin  cultelor Alianţei Evanghelice: Baptist, Penticostal şi Creştin după Evanghelie.

Slujirea pe care a desfăşurat-o  a avut un impact deosebit asupra celor care  l-au cunoscut datorită credinţei şi curăţiei morale de care a dat dovadă. Emil Constantin a fost un deschizător de drumuri, o făclie care a purtat lumina dătătoare de speranţă, chiar dacă trupul său a fost consumat mai mulţi ani de o boală incurabilă.

În vara anului 2004  fr. Emil a plecat dintre noi, pentru a fi cu Cel pe care L-a iubit şi slujit cu drag.

Mărturia sa personală este prezentată într-o carte pe care a scris-o în timpul vieţii,cu titlul ,,Dar acum ochii mei te-au văzut”.

Mesajul cărţii a fost rezumat de către autor prin următoarele cuvinte: ,,Ce minunat este Dumnezeu! Dintr-un ateu, cum am fost, a făcut din mine un adevărat creştin, dintr-un serv al Diavolului –secretar de partid în armat  m-a făcut un  serv al său -pastor într-o biserică – dintr-un bolnav de leucemie pe care armata l-a trecut în rezervă şi l-a trimis acasă să aştepte moartea, El m-a adus înapoi în armată, nu ofiţer ci capelan militar, reprezentantul Alianţei Evanghelice, şi-mi cere să slujesc nu cu arma ci cu Biblia, purtându-mi tot El povara bolii mele incurabile. ”

După o pauză de aproximativ de un an, Alianţa Evanghelică a decis că această lucrare trebuie să meargă mai departe. Începând cu data de 1 iunie 2005, Dumnezeu a încredinţat continuarea acestei misiuni pastorului Gabi Gheorghiaş, care a devenit astfel al doilea  capelan militar  evanghelic din Armata României.

În acest timp a devenit tot mai clar faptul că ar fi nevoie de încurajarea militarilor evanghelici şi prin organizarea unor întâlniri locale şi naţionale pentru militari. În urma călăuzirii şi ajutorului Lui Dumnezeu, în perioada 13-15 aprilie 2007 s-a desfăşurat la Bucureşti prima Conferinţă Naţională a Militarilor Evanghelici din România, având ca motto cuvintele Domnului Isus:,,Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să proslăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. ”Matei 5:16.

La finalul acestei Conferinţe, s-a pus în discuţie necesitatea şi oportunitatea  înfiinţării  unei Asociaţii a Militarilor Creştini, această propunere fiind susţinută şi aprobată în unanimitate, de cei aprox. 100 de participanţi.

A urmat o perioada în care un grup de fraţi militari, activi şi în rezervă să-au asumat responsabilitatea pregătirii documentaţiei necesare pentru obţinerea deciziei legale de funcţionare a Asociaţiei.

La data de 03. 07. 2007  Judecătoria Ploieşti  a emis hotărârea de înfiinţare a Asociaţiei de prietenie a militarilor creştini din România – Cornelius.

Prin harul şi mila Domnului, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

 • dezvoltarea spirituală, profesională şi culturală a membrilor şi simpatizanţilor săi având la bază valorile creştine;
 • dobândirea şi promovarea respectului faţă de  principiile biblice şi  legile  ţării în rândul militarilor;
 • încurajarea reciprocă a militarilor pentru a deveni  modele de trăire creştină în mijlocul colegilor de serviciu, al comunităţii în care trăiesc şi muncesc, şi în familiile lor;
 • încurajarea abordării fiecărei probleme personale şi profesionale din perspectiva eticii creştine;
 • cultivarea relaţiilor de prietenie şi sprijin  reciproc atât în cadrul unor filiale locale cât şi la nivel naţional prin conferinţe şi alte activităţi cu specific creştin;
 • implementarea unor programe de asistenţă socială şi  spirituală pentru ajutorarea  familiilor militarilor eroi şi a militarilor deveniţi  invalizi în cursul unor misiuni;
 • dezvoltarea legăturilor frăţeşti cu militarii creştini din alte zone ale lumii, prin schimburi de experienţă  şi  vizite reciproce;
 • răspândirea Cuvântului Lui Dumnezeu, editarea de publicaţii (cărţi, broşuri, reviste, etc.) şi utilizarea materialelor audio/video;

Membri ai „Asociaţiei de prietenie a militarilor creştini din România” pot fi persoanele care îşi exprimă calitatea lor de creştini şi care dovedesc prin conduita lor în familie, serviciu şi societate că au o relaţie personală cu Dumnezeu şi că au avut parte de naşterea din nou, indiferent de confesiunea creştină din care fac parte:

 • militari în activitate, în rezerva sau retragere,
 • capelani militari,
 • funcţionari publici din armată,
 • personal civil contractual din armată,
 • soţii/soţiile categoriilor de persoane enumerate mai sus.

În perioada 2-4 noiembrie 2007, la Centrul creştin de conferinţe Pacea, din localitatea Şelimbăr, jud. Sibiu,  a avut loc a doua Conferinţă Naţională a Militarilor Creştini din România la care au participat  75 de  cadre militare creştine, împreună cu familiile lor.

Între perioada 17-19 oct.  2008, la Biserica Creştină Baptistă Sf. Treime, din localitatea Deva, a găzduit cea de-a treia   Conferinţă Naţională a Militarilor Creştini din România, moment în care a fost lansată cartea cu mărturii ,, Şi eu am crezut” în 1000 de exemplare.

În această lună, înaintea noastră stă o dublă  provocare faţă de care vă puteţi alătura, astfel:

 • desfăşurarea celei de-a patra Conferinţă  cu tema „Cu totul în slujba sfinţilor” (1 Cor. 16:15), la Centrul Pacea, loc. Şelimbăr, jud. Sibiu,  în  perioada 16 –18 octombrie  2009.

Participă militari, poliţişti, jandarmi şi  pompieri  în   activitate, în rezervă sau retragere, împreună cu soţiile.p1

 • organizarea simpozionului  ,,Profesia militară si  etica creştină” în  22 oct. 2009, la Cercul Militar Naţional. Organizatori:  Secretariatul General al MApN,  UNAp (Universitatea Naţională de Apărare), AOSR (Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România – Secţia Militară) şi Asociaţia   Militarilor Creştini din România – ,,Cornelius”.
  Participă  personalităţi în activitate si în rezervă/retragere, ataşaţi militari acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţii Secţiei de asistenţă religioasă din minister.
  Vorbitor principal: pastor Victor Dubbin, fost capelan general al Armatei Marii Britanii.

Contact: E-mail: soldier4christ@gmail.com

Tel: – 0751121169, Web: www.asociatiacornelius.ro

Ionut Nistor- vicepreşedintele Asociaţiei de prietenie a militarilor creştini din România – Cornelius.

, , ,

Un comentariu

Simpozion: „Profesia militară şi etica creştină” – 22 octombrie 2009

„Profesia militara şi  etica creştină”

 • Organizatori:  Secretariatul General al MApN,  UNAp(Universitatea Nationala de Aparare), AOSR (Asociatia Oamenilor de stiinta din Romania – Sectia Militara) si Asociaţia ,,Cornelius”.
 • Data desfasurarii: 22 octombrie 2009
 • Locul : Sala de marmura a Cercului Militar Naţional, Bucureşti
 • Participanti:  personalitati in activitate si in rezerva/retragere, atasati militari acreditati la Bucuresti, reprezentantii Sectiei de asistenta religioasa din minister.
 • Vorbitor principal: Rev. Victor Dubbin, fost capelan general al Armatei Marii Britanii

Nu vrem sa fie doar o expunere de referate, ci un prilej de discutii vii, unde interesul pentru o slujire profesionistă bazata pe convingeri creştine sănătoase să determine decizii importante privind pregătirea moral-spirituală a personalului şi desfaşurarea întregii activităţi sub semnul binecunoscutei sintagme „Oastea cea iubitoare de Hristos”.

Este  nevoie de multa rugaciune pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit prin tot ce facem, astfel ca scopul nostru statutar principal –  propasirea profesionala si spirituala a militarilor – sa fie atins. În acest sens, vă puteţi ruga şi posti pentru simpozionul „Profesia militară şi etica creştină” din 22 octombrie 2009
Reprezentant hunedorean: Ionuţ Nistor

, ,

Un comentariu

Rugaţi-vă pentru Moldova !

Dragi parteneri de rugăciune,

Vă mulţumesc pentru toate rugăciunile voastre! În ţara mea a început o şi mai mare persecuţie împotriva creştinilor evanghelici. 17 Tabere creştine au fost închise din pricina faptului că se vestea Cuvântul lui Dumnezeu. În Moldova este instabilitate politică şi o accentuată criză economică. Vă rog, continuaţi să vă rugaţi pentru ţara mea. Din pricina crizei economice prin care trecem receprivitatea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu este ridicată. Ne rugăm acum pentru posibilitatea tipăririi a altor 10 000 de copii a NT. În Moldova este o mare foame după Cuvântul lui Dumnezeu între militari.

MCF Moldova vrea să organizeze un concert creştin în preajma Crăciunului pentru Militarii  şi Ofiţerii de Poliţie, cu scopul de a vesti prin cântare venirea Mântuitorului în lume.

Vă rog să vă rugaţi ca Dumnezeu să binecuinteze acestă lucrare.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Eduard Rosca

, , ,

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: